Výzva Úspory energie - Energeticky efektivní budovy vyhlášena!

10. 07. 2017

Rádi byste snížili energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete vystavět novou energeticky efektivní budovu, nebo realizovat nástavbu či přístavbu s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie – energeticky efektivní budovy, který vám z dlouhodobého hlediska umožní uspořit významné náklady za energie.

HARMONOGRAM

Vyhlášení výzvy: 30. 6. 2017

Příjem žádostí: 17. 7. 2017 do 17. 11. 2017.

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • podpora výstavby nových energeticky efektivních budov,
 • podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.

 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku),
 • průkaz energetické náročnosti budovy,
 • technický dozor investora,
 • Blower Door Test.

Nejsou podporována/y:

 • komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace,
 • výzkumné, vývojové a pilotní projekty (ne však ve smyslu, že by CZ-NACE 72 Výzkum a vývoj nebyla podporována),
 • rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov,
 • budovy sloužící pro zemědělskou výrobu.

 

MÍRA A VÝŠE PODPORY

Dotace ve výši minimálně 200 tis. Kč a maximálně do výše 200 tis. €. Míra podpory je následující:

 • malý podnik - 80 % ze způsobilých výdajů,
 • střední podnik - 70 % ze způsobilých výdajů,
 • velký podnik – 60 % ze způsobilých výdajů.

Maximální absolutní výše dotace na dokumentaci pro provedení stavby – DPS (jejíž součástí je průkaz energetické náročnosti budovy) a DPS činí 350 tis. Kč a současně maximálně 2 % celkových investičních nákladů na stavbu.

 

ŽADATEL

 • MSP i velké podniky,
 • žadatel musí být oprávněn k podnikání na území ČR odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti dle kategorizace CZ – NACE,
 • je registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě,
 • nemá neuhrazené finanční závazky vůči vybraným institucím.

 

VYBRANÉ PODMÍNKY PROGRAMU

 • v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o dotaci,
 • budova musí plnit parametry téměř nulové budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů musí být min 5 % z celkové dodané energie,
 • projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie.

Díky nám se zorientujete v možnostech získání podpory ve formě dotace EU či investiční pobídky pro vaše podnikání. Pomáháme projektům, které mají smysl. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Nahoru