AKTUÁLNÍ PROGRAMY PODPORY:

Aktuálně otevřené a plánované výzvy:

Trend

 • Dotace na projekty zabývající se tvorbou výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb).
 • Podprogram 1 Technologičtí lídři  pro podniky, které již mají zkušenost s realizací VaV buď vlastními kapacitami či nákupem od univerzit či VaV organizací.
 • Možné financovat výdaje na nástroje, přístroje, vybavení, služby a mzdy.

Doprava 2020+

 • Dotace na výzkum, vývoj a inovace v technologiích a službách v oblasti dopravy.
 • Určeno pro všechny velikosti výrobních i nevýrobních podniků po celé ČR.
 • Podporované oblasti: udržitelná doprava; bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura; přístupná a interoperabilní doprava; automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.
 • Možné financovat např. osobní náklady (včetně stipendií), náklady na nástroje, přístroje a vybavení (formou odpisů), nákup materiálu, cestovné, subdodávky či režie.

The Country for the Future

 • Dotace na projekty zvyšující míru digitalizace, automatizace a umělé inteligence prostřednictvím inovací produktů, postupů či organizačních inovací.
 • Určeno pro malé a střední podniky po celé ČR.
 • Podporované oblasti: změna technické specifikace, komponentů či materiálů produktu; zásadní změna procesu výroby; zavedení/rozšíření CRM/ERP systému.
 • Možné financovat např. pořízení know-how, technologií či certifikace výrobků a služeb, osobní náklady, náklady na nástroje a vybavení ve výši odpisů.

Aplikace

 • Dotace na projekty zaměřené na průmyslový výzkum a experimentální vývoj.
 • Určeno pro malé, střední i velké podniky.
 • Možné financovat osobní náklady, odpisy dlouhodobého majetku, smluvní výzkum poradenské služby výzkumu a vývoje, režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky.

Inovace

 • Dotace na inovované produkty i procesy, technologie nebo služby a jejich uvedení na trh.
 • Určeno pro malé, střední i velké podniky.
 • Možné financovat projektovou dokumentaci, stavby, technologie, software a data, ale i práva k užívání duševního vlastnictví.

Théta

 • Dotace na výzkumné a vývojové projekty v oblasti energetiky.
 • Určeno podniky všech velikostí po celé ČR.
 • Podporované oblasti: např. technologie a systémové prvky v oblasti zvyšování účinnosti a spolehlivosti systémů výroby, přenosu a distribuce energie, chytrých sítí, obnovitelných a druhotných zdrojů energie a další.
 • Možné financovat např. osobní náklady pracovníků podílejících se na vývoji (včetně stipendií), náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě daňových odpisů, subdodávky, ostatní přímé náklady (duševní vlastnictví, materiál, služby náklady na provoz, cestovní náklady).

Prostředí pro život

 • Dotace na projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přímo cílené na životní prostředí, např. nejpokročilejší environmentální technologie a postupy či ekoinovace
 • Určeno podniky všech velikostí po celé ČR.
 • Podporované oblasti: zvýšení efektivity využívání zdrojů, snížení znečištění životního prostředí; omezení rizika plynoucího z nedostatečné ochrany životního prostředí či nedostatečné adaptace na klimatickou změnu a její důsledky; zvýšení kvality života obyvatel ČR a zavedení prevence znečištění životního prostředí místo likvidace důsledků znečištění.
 • Možné financovat např. osobní náklady pracovníků podílejících se na vývoji (včetně stipendií), náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě daňových odpisů, subdodávky, ostatní přímé náklady (duševní vlastnictví, materiál, služby náklady na provoz, cestovní náklady).

 

Úspora vody v průmyslu

 • Dotace na opatření a technologie umožňující efektivní nakládání s vodou, snížení spotřeby ve výrobě, či její recyklaci.
 • Určeno pro všechny velikosti podniků po celé ČR.
 • Možné financovat např. zavedení technologického řešení pro optimalizaci spotřeby vody, technologie chlazení či recyklaci vody v různých průmyslových odvětvích nebo zřizování vegetačních střech či retenčních nádrží.
 • Podmínkou je zpracovaní vodního auditu.

Cirkulární řešení v podnicích

 • Dotace na řešení umožňující zpracování vlastního odpadového materiálu a jeho další používání ve výrobě.
 • Určeno pro všechny velikosti podniků po celé ČR.
 • Možné financovat pořízení nebo investice do inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin a výrobky s jejich obsahem, snížení materiálové náročnosti výroby, recyklace odpadů či zavádění ekodesignu.

Fotovoltaika

 • Dotace na nákup fotovoltaických panelů na střechy provozoven.
 • Určeno pro všechny velikosti podniků po celé ČR.
 • Možné financovat výstavbu fotovoltaické elektrárny včetně bateriových systémů na podnikatelských budovách a přístřešcích určených např. pro automobily, stavební techniku a pod.
 • Podpořeny budou projekty do 1 MW.
 • Míra podpory: 35% u FVE a 50% u akumulace.

Elektromobilita

 • Dotace na nákup elektromobilů a výstavbu potřebné infrastruktury.
 • Určeno pro všechny velikosti podniků po celé ČR.
 • Možné financovat nákup osobních i užitkových vozů či pořízení nabíjecích stanic.
 • Dotace max. 60 % z rozdílu ceny elektromobilu a klasického vozidla.

Digitální podnik

 • Dotace na digitalizaci a zefektivnění výroby a chodu služeb, skladové hospodářství, práci na dálku či logistiku.
 • Určeno pro všechny velikosti výrobních i nevýrobních podniků po celé ČR.
 • Možné financovat např. prvky rozšířené a virtuální reality či umělé inteligence, pokročilé softwarové nástroje, informační systémy a chytré senzory.

Investiční pobídky

 • Investiční pobídky lze využít k financování významných investic do výrobních technologií, nemovitostí, technologických či výzkumně-vývojových center nebo center sdílených služeb či výroby v oblasti zpracovatelského průmyslu. 
 • Určeno pro české nebo zahraniční právnické osoby i podnikající fyzické osoby.
 • Podporované aktivity: zavedení nebo zvýšení výroby či rozšíření výrobního sortimentu, změna celkového výrobního postupu.
 • Podpořit lze např. nové strojní zařízení, stavby, pozemky či mzdové náklady.
 • Podat žádost lze kdykoliv během roku 2022

 

CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru