Fond spravedlivé transformace

Fond spravedlivé transformace (Just Transition Fund) je klíčovým nástrojem pro podporu území nejvíce postižených přechodem na klimatickou neutralitu a pro prevenci zvyšování regionálních rozdílů. Jeho hlavním cílem je zmírnit dopad přechodu financováním diverzifikace a modernizace místní ekonomiky a zmírněním negativních dopadů na zaměstnanost.

FOND PODPORUJE INVESTICE V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH:

 • digitální připojení

 • technologie čisté energie

 • snižování emisí

 • regenerace průmyslových areálů

 • rekvalifikace pracovníků a technická pomoc

JAKÉ VÝDAJE JE MOŽNÉ PODPOŘIT?

 • produktivní investice do MSP vedoucí k hospodářské diverzifikaci a přeměně;
 • zakládání nových podniků;
 • investice do výzkumu a inovací a podpora přenosu pokročilých technologií (cenově dostupná čistá energie, snižování emisí skleníkových plynů, energetická účinnost a energie z obnovitelných zdrojů);
 • investice do obnovy a dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a projektů pro nové využití;
 • investice do posílení oběhového hospodářství, mimo jiné předcházením vzniku odpadů, jejich snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací;
 • zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků; pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání;  
 • investice do inteligentní a udržitelné mobility a obnovy sítě dálkového vytápění.

KDO MŮŽE O DOTACI ŽÁDAT?

 • malé, střední i velké podniky
 • subjekty veřejné správy

KOLIK JE MOŽNÉ ZÍSKAT?

 • Výše podpory závisí na velikosti a druhu podniku a na konkrétním typu projektu.

JAK FUNGUJE PROCES ŽÁDÁNÍ O DOTACE?

Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj budou jediné tři kraje, v nichž bude možnost čerpat prostředky z JTF, který bude koordinován Ministerstvem životního prostředí (jako řídící orgán + státní fond ŽP a Agentura ochrany přírody a krajiny v ČR jako zprostředkující subjekty) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj pod názvem Operační program Spravedlivá transformace (OPST 2021-2027).

CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru