ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – DIGITÁLNÍ PODNIK

Chcete zintenzivnit používání digitálních technologií při řízení firmy? Plánujete automatizovat Vaše obchodní procesy? Chcete investovat do nejmodernějších ICT technologií a zvýšit tak digitální úroveň firmy? Program ICT a sdílené služby podporuje projekty digitalizace a automatizace ve firmách. Podmínkou je, aby se jednalo o zásadní změnu výrobního postupu, rozšíření kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Dlouhodobý Hmotný majetek: (HW, ICT zařízení) 

 • ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě
 • Specializované koncové zařízení a periferie 
 • Logistické systémy
 • Monitorovací systémy
 • Hardware pro mobilní distanční přístup zaměstnanců do firemní sítě

Nehmotný majetek (SW):

 • Základní SW (max 10% z CZV): náklady na základní software, který slouží či umožňuje plnění základních funkcí ve firmě a není poskytován v rámci cloudových služeb.

Ninvestiční náklady (podpora de minimis): 

 • Služby expertů, poradců, studie 
 • Služby, které přímo souvisí s faktickou realizací projektu
 • Bezpečnostní audity 
 • Cloudové služby, BigData, licence, webhostingy, Blockchainy, ostatní SW

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • Dotace ve výši relevantního procenta (30 % - 70 %) dle velikosti podniku a místa realizace, v minimální výši 1 mil. Kč a v maximální výši 10 mil. Kč/projekt.

ŽADATEL

 • malé a střední podniky

PODMÍNKY PROGRAMU

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy 
 • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu 
 • výběrová řízení na dodavatele musí být provedena v režimu zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 

CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru