CHIST-ERA IV CALL

Zabýváte se výzkumem v oblasti informačních a komunikačních věd a technologií a zvažujete spolupráci se zahraničními partnery? Rádi byste realizovali projekt, který nalezne rychlé uplatnění v nových produktech?

Právě pro vás je vhodná mezinárodní výzva tematicky zaměřená na projekty v oblasti ICT (informační a komunikační věda a technologie). Navazuje zaměřením na program EPSILON, tudíž podporuje projekty aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Nutná je účast alespoň 3 účastníků z minimálně 3 partnerských zúčastněných zemí.

ŽADATEL

 • podnik vystupující jako právnická osoba 
 • výzkumná organizace 
 • fyzická osoba - tj. podnikatel, který vykonává hospodářskou a podnikatelskou činnost 

 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • osobní náklady
 • ostatní přímé náklady (ochrana práv duševního vlastnictví, provozní náklady, cestovné, odpisy, materiál...)
 • náklady na subdodávky
 • nepřímé náklady (režie)

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • maximální míra podpory pro českou stranu projektu celkem je 85 % (všichni čeští partneři dohromady), míra podpory pro jednotlivé účastníky se určuje dle typu a velikosti podniku a druhu VaV aktivit:

Účastník

Aplikovaný výzkum

Experimentální vývoj

Malý podnik

80 %

60 %

Střední podnik

75 %

50 %

Velký podnik

65 %

40 %

VO

100 %

100 %

 

VYBRANÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE

 • délka projektu 24 nebo 36 měsíců
 • projekt předkládá mezinárodní konsorcium tvořené minimálně 3 partnery ze 3 odlišných zemí
 • každý partner musí splnit národní podmínky
 • koordinátor projektu musí pocházet ze země uvedené v seznamu participujících zemí uvedených ve výzvě

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru