EIC Akcelerátor: Green Deal

Chcete podpořit svůj projekt se zaměřením na udržitelnost? Tento program cílí na přelomové inovace a mezinárodní expanzi. Jedná se o specifický nástroj, spadající pod rámcový program pro výzkum a inovace Horizont 2020.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Žadatel vybere jednu nebo více priorit, ke kterým přispěje v oblasti: 

 • přechodu od průmyslu k čisté/cirkulární ekonomice
 • čisté a zabezpečené energie
 • pozitivního dopadu/adaptace na změnu klimatu
 • urychlení přechodu k udržitelné a chytré mobilitě
 • stavby a renovace efektivní z hlediska zdrojů a energie
 • ochrany a obnovy ekosystému a biodiverzity
 • zdravého a udržitelného potravinového systému
 • nulového znečištění a tvorby netoxického prostředí

Projekt by zároveň neměl mít negativní dopad na některou z oblastí cílů Green Deal.

ŽADATEL

 • Malé a střední podniky z jakéhokoli sektoru

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • osobní náklady
 • další přímé náklady (cestovné, odpisy vybavení, další zboží a služby)
 • nepřímé náklady (25 % z nákladů přímých)

MÍRA A VÝŠE PODPORY

Možnost využití kombinace grantu a finančního nástroje:

 • Grant 0,5 –2,5 mil. € (70 %)
 • Equity (vstup investora) do 15 mil. €

VYBRANÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE

 • Cílem projektu není rozvoj oboru, odvětví, posunutí technického a vědeckého poznání, rozpracování zajímavých nápadů, vizí, přispění k rozvoji regionů a měst
 • Cílem je posun od technologie nebo produktu (technické parametry ověřené v laboratoři)
  ke komerčnímu produktu (záruky, objemy, ceny, marketing, výroba, distribuce, prodej práv, prodej zákazníkům)


Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru