EuroNanoMed3

Zvažujete výzkumný projekt zaměřený na nanomedicínu a nebojíte se spolupracovat s partnery ze zahraničí? Rádi byste získali příspěvek na osobní náklady a další náklady spojené s realizací VaV aktivit?

Právě pro vás je určena mezinárodní výzva zaměřená na nanomedicínu. Navazuje zaměřením na program EPSILON, tudíž podporuje projekty aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.  Nutná účast alespoň 3 účastníků z minimálně 3 různých zemí.

ŽADATEL

 • podnik vystupující jako právnická osoba 
 • výzkumná organizace 
 • fyzická osoba - tj. podnikatel, který vykonává hospodářskou a podnikatelskou činnost 

Podporované země: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Francie, Itálie, Kanada, Litva, Lotyšsko, Norsko, Polsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Taiwan, Turecko

 • v každém projektu musí figurovat uchazeči spadající do alespoň dvou z celkových tří kategorií – Academia, Clinical/public health and Enterprise (industry/SME) 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • osobní náklady
 • ostatní přímé náklady  
 • náklady na subdodávky
 • nepřímé náklady

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • maximální míra podpory na českou část projektu je 60 %
 • zbylých 40 % je možné dofinancovat pouze z neveřejných zdrojů
 • projekty předkládané do této společné mezinárodní výzvy se považují za projekty účinné spolupráce
Účastník Průmyslový výzkum Experimentální vývoj
nejvyšší povolená míra podpory při zohlednění příplatků malým a středním podnikům nejvyšší povolená míra  podpory při doložení účinné spolupráce s výzkumnou organizací nejvyšší povolená míra podpory při zohlednění příplatků malým a středním podnikům nejvyšší povolená míra podpory při doložení účinné spolupráce s výzkumnou organizací 
Malé podniky* 70% 80% 45% 60%
Střední podniky* 60% 75% 35% 50%
Velké podniky 50% 65% 25% 40%
výzkumné organizace** 100% 1) 100% 1) 100% 1) 100% 1)

*Malý a střední podnik je vymezen podle definice v Příloze 1 Nařízení

** Uvedená míra podpory je určená pro neekonomické činnosti výzkumných organizací

1) Při respektovaní omezení nejvyšší povolené míry na projekt, která je stanovena individuálně pro každou soutěž. Výzva M-ERA.NET je navázana na program EPSILON, v jehož rámci je nejvyšší mířa podpory na projekt 60%

zdroj: NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=CS

VYBRANÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE

 • projekt předkládá mezinárodní konsorcium tvořené minimálně 3 partnery ze 3 zemí
 • každý partner musí splnit národní podmínky svého poskytovatele, skrze nějž se hlásí a od nějž chce být zafinancován
 • určí se jeden koordinátor
 • koordinátor projektu musí pocházet ze země uvedené v seznamu participujících zemí uvedených ve výzvě
 • uzavření konsorciální smlouvy mezi partnery

 HODNOTICÍ PROCES

 • mezinárodní výzva a poté národní výzvy pro jednotlivé zúčastněné země
 • na základě výsledků mezinárodní výzvy vyhlásí TA ČR veřejnou soutěž pro úspěšné projekty českých subjektů z této výzvy

projekty posouzené a vybrané v mezinárodní výzvě již nejsou v národní výzvě hodnoceny z věcného hlediska (ten, kdo byl úspěšný v mezinárodní výzvě, uspěje i v národní).

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru