Národní plán obnovy

Národní plán obnovy je plán reforem a investic v České republice, který bude využívat prostředky Nástroje pro oživení a  odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF) s cílem nastartovat českou ekonomiku po následcích pandemie COVID-19.

Pro Českou republiku je připraveno 172 mld. Kč v grantech a 405 mld. Kč v půjčkách. Národní plán obnovy je postaven na 6 pilířích, jejichž společným jmenovatelem jsou řešení založená na výsledcích výzkumu, vývoje a inovací a zaměřují se na nezbytnou digitální a zelenou transformaci. Oblasti podpory budou určeny pro soukromý sektor i veřejnou správu. Níže jsou detailněji uvedeny oblasti, které jsou relevantní pro podnikatelský sektor:

KDO MŮŽE O DOTACI ŽÁDAT?

 • malé, střední i velké podniky
 • subjekty veřejné správy
 • Výzev se budou moci zúčastnit i pražské podniky. 

KOLIK JE MOŽNÉ ZÍSKAT?

 • Výše podpory závisí na velikosti a druhu podniku a na konkrétním typu projektu. 

JAK FUNGUJE PROCES ŽÁDÁNÍ O DOTACE?

Národním koordinátorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, žádosti do jednotlivých výzev budou podávány přes informační systémy jednotlivých vlastníků daných oblastí (konkrétní ministerstvo či zprostředkující agentura). První výzvy programů budou na podzim 2021. 70 % přidělených prostředků bude alokováno v letech 2021 a 2022. Kontaktujte nás pro podrobnější informace o jednotlivých programech a termínech výzev.

VYBRANÉ PILÍŘE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY: 

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie:

 • podpora investic a rozvoje inovativních firem, start-upů, projektů a nových technologií (inkubace, akcelerace, internacionalizace)
 • podpora strategických odvětví: konkrétní podpora VaVaI ve strategických odvětvích zasažených covid pandemií: letectví, vesmírné aplikace, výroba zdravotnických prostředků, kosmetika, potraviny 

Digitální podnik:

 • programy přímé podpory digitální transformace podniků (výrobní i nevýrobní podniky)

FYZICKÁ INFRASTRUKTURA A ZELENÁ TRANZICE

Rozvoj čisté mobility:

 • budování neveřejné infrastruktury
 • podpora nákupu vozidel: vozidla (elektrická, H2) pro podnikatelské subjekty, včetně e-cargokol 

Cirkulární ekonomika a recyklace, průmyslová voda:

 • cirkulární řešení v podnicích: investice do inovativních technologií, zvyšování podílu druhotných surovin, ekodesign, průmyslová symbióza, zavádění principů oběhového hospodářství
 • úspora vody v průmyslu: opětovné využívání vody v průmyslových procesech, optimalizace spotřeby vody ve výrobě díky instalaci nových technologií, recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody, využívání potenciálu odpadní páry atd. 

Přechod na čistší zdroje energie:

 • fotovoltaika: pořízení fotovoltaických elektráren do výkonu 1 MW
 • modernizace SZT: rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií, včetně výstavby nových přípojných větví k stávajícím soustavám

VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE

Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace:

 • rekvalifikace a další profesní vzdělávání 

INSTITUCE A REGULACE A PODPORA PODNIKÁNÍ V REAKCI NA COVID-19

Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB:

 • podpora investiční aktivity malých a středních podniků, nové produkty pro MSP a midcaps (středně velké firmy)

Rozvoj kulturního a kreativního sektoru:

 • herní vývojářství
 • kreativní vouchery
 • podpora výzkumu a vývoje v oblasti sociálních a humanitních věd 

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE  

Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe: 

 • podpora výzkumu a vývoje v podnicích
 • zavádění inovací do podnikové praxe
 • podpora spolupráce v oblasti VaV
 • podpora VaV v oblasti životního prostředí
 • podpora VaV v oblasti dopravy
 • podpora VaV v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace

CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru