NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – AKUMULACE ENERGIE

Plánujete pořizovat inovativní technologie, které umožní akumulaci energie? Právě vám je tedy určen tento program. Kontaktujte nás pro podrobné informace.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie Podporovanými aktivitami nejsou prosté drcení a třídění vstupní suroviny na jednotlivé frakce bez jejich dalšího zpracování. 

Podporovanými aktivitami nejsou: Komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace, výzkumné, vývojové projekty ani nákup olověných akumulátorů.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • stroje a zařízení
 • inženýrské sítě, inženýrská činnost
 • stavby (pouze nezbytně nutné pro instalaci technologie)
 • dlouhodobý nehmotný majetek nezbytně nutný k provozování investice

MÍRA A VÝŠE PODPORY

Dotace ve výši 300 tis. Kč – do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

 • malé podniky 80 % ze způsobilých výdajů
 • střední podniky 70 % ze způsobilých výdajů
 • velké podniky 60 % ze způsobilých výdajů

ŽADATEL

 • malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

VYBRANÉ PODMÍNKY PROGRAMU

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy
 • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu
 • 2 druhy projektů: 
  • pilotní projekt: projekt s aplikací inovativní technologie, která vychází z aplikovaného výzkumu a kdy jsou již ověřeny výsledky z aplikovaného výzkumu a nastává fáze demonstračního/pilotního projektu v reálném prostředí
  • projekt aplikace inovativní technologie, která je již dostupná v zahraničí či v ČR, ale její různé aplikace nejsou přeneseny/vyzkoušeny/zcela implementovány v rámci podnikatelského prostředí České republiky


CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru