NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – DRUHOTNÉ SUROVINY

Plánujete pořizovat inovativní technologie, které umožní znovupoužití výrobního odpadu zařazením zpět do vlastního výrobního procesu nebo výrobu konečného výrobku či polotovaru z druhotné suroviny nebo odpadního materiálu? Kontaktujte nás pro podrobné informace.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností
 • zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
 • zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné

Podporovanými aktivitami nejsou prosté drcení a třídění vstupní suroviny na jednotlivé frakce bez jejich dalšího zpracování. 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • stroje a zařízení
 • inženýrské sítě, Inženýrská činnost
 • stavby (pouze nezbytně nutné pro instalaci technologie)
 • dlouhodobý nehmotný majetek nezbytně nutný k provozování investice

MÍRA A VÝŠE PODPORY

Dotace ve výši 1 mil. – 70 mil. Kč

 • malé podniky 45 % ze způsobilých výdajů
 • střední podniky 35 % ze způsobilých výdajů
 • velké podniky 25 % ze způsobilých výdajů

ŽADATEL

 • malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

VYBRANÉ PODMÍNKY PROGRAMU

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy
 • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu


CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru