ÚSPORY ENERGIE – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Rádi byste snížili energetickou náročnost Vašeho podniku instalací fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku? Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • projektová dokumentace
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • dotace je vypočtena jako % ze způsobilých výdajů, v minimální výši 300 tis. Kč, v maximální výši 100 mil. Kč

Velikost podniku

Míra podpory

Malý podnik

80 %

Střední podnik

70 %

Velký podnik

60 %

ŽADATEL

 • malé, střední a velké podniky

PODMÍNKY PROGRAMU

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy
 • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu 
 • výrobna elektřiny z fotovoltaických systémů, která je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než dvacet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny
 • v případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 % (při standardních testovacích podmínkách), účinnost je vztažena k celkové ploše FV modulu
 • projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie
 • projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší, než 30 tis. Kč na úsporu 1 GJ


CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru