OP Životní prostředí

Cílem programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel, přechod k oběhovému hospodářství a podpora efektivního využívání zdrojů, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí i klima a zmírňování dopadů změny klimatu. Program poskytne celkovou podporu přes 60 mld. Kč. Oblasti podpory budou relevantní zejména pro veřejný sektor, nicméně v některých oblastech lze očekávat zapojení i soukromého sektoru. Níže jsou detailněji uvedeny ty, které jsou relevantní pro podnikatelský sektor:

KDO MŮŽE O DOTACI ŽÁDAT?

 • subjekty podnikající v oblasti nakládání s odpady nebo nakládání s potravinami bez ohledu na jejich právní formu
 • obce 

KOLIK JE MOŽNÉ ZÍSKAT?

 • výše podpory závisí na velikosti a druhu podniku, a na konkrétním typu projektu 

JAK FUNGUJE PROCES ŽÁDÁNÍ O DOTACE?

Koordinátorem je Ministerstvo životního prostředí, žádosti do jednotlivých výzev budou podávány přes informační systém. Program je v současnosti ve fázi příprav.

VYBRANÉ OBLASTI OPŽP:

PŘECHOD K OBĚHOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ

Prevence vzniku odpadů:

 • kompostéry
 • RE-USE centra 
 • budování infrastruktury potravinových bank
 • podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů 

Materiálové a energetické využití odpadů:

 • výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw")
 • podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů
 • budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod, včetně úpravy vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné využívání
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
 • výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů
 • budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů
 • budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady

CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru