INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT

Inovujete pravidelně svou výrobu? Máte výsledky výzkumné a vývojové činnosti, které chcete realizovat ve výrobě? Program Inovace podpoří investici do výrobních technologií, které tuto inovaci umožní realizovat.  Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb – INOVACE PRODUKTU
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb – INOVACE PROCESU
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů (VaV, inovace a výroba) prostřednictvím zavádění nových informačních systémů – ORGANIZAČNÍ INOVACE
 • významná změna v designu, balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, nové prodejní kanály – MARKETINGOVÁ INOVACE

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • projektová dokumentace
 • stavby
 • výrobní technologie
 • software a data, práva k užívání duševního vlastnictví
 • certifikace produktů, povinná publicita, náklady na marketingovou inovaci

 MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • dotace je vypočtena jako 45 % (střední podnik), 35 % (malý podnik), 25 % (velký podnik) ze způsobilých výdajů, v minimální výši 1 mil. Kč, v maximální výši 40 mil. Kč

 ŽADATEL

Malý, střední či velký podnik, který:

 • má zapsány skutečné majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. do evidence skutečných majitelů rejstříkového soudu
 • nemá ve vlastnické struktuře vlastníky registrované v daňových rájích
 • je registrován jako poplatník daně z příjmu po dobu 2 let v některém z členských států EU
 • nemá neuhrazené finanční závazky vůči vybraným institucím a svým zaměstnancům
 • projekty velkých podniků musí prokázat významný pozitivní dopad na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu

PODMÍNKY PROGRAMU

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy 
 • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu 
 • žadatel musí prokázat a popsat výsledky výzkumné a vývojové fáze projektu, která již byla ukončena a jejíž výsledky budou předmětem transferu do výroby (inovace)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy
 • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu
 • finanční zdraví žadatele vyjádřené zjednodušeným ekonomickým hodnocením nesmí být nižší než 5 bodů
 • závazný ukazatel projektu (musí být splněn k datu ukončení projektu): počet zavedených inovací
 • žadatel musí prokázat a popsat výsledky výzkumné a vývojové fáze projektu, která již byla ukončena a jejíž výsledky budou předmětem transferu do výroby (inovace)
 • podporovány jsou inovace V. řádu a vyšší


CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v možnostech získání podpory ve formě dotace EU či investiční pobídky pro vaše podnikání. Pomáháme projektům, které mají smysl. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru