MARKETING

Rozhodli jste se prorazit s vašimi produkty na zahraniční trhy? Chcete se účastnit zahraničních výstav a veletrhů? Program Marketing podporuje náklady spojené s účastní na zahraničních veletrzích. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • usnadnění vstupu malým a středním podnikům na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích
 • služby související s účastí na zahraničních výstavách a veletrzích (doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a zpět, marketingové propagační materiály)

Podporovány nejsou účasti na konferencích, sympóziích či jiných akcích, jejichž hlavním účelem není výstavní či veletržní funkce.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • pronájem, zřízení a provoz stánku:
  • grafický návrh stánku
  • výkresová dokumentace stánku
  • pronájem výstavní plochy
  • připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost)
  • připojení k internetu
  • pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), vč. grafického zařízení stánku
  • montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž
  • povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku
  • parkovné, vstupenky (online vouchery), vystavovatelské průkazy, povinné pojištění (musí být fakturované spolu s výstavní plochou, registračním poplatkem nebo pronájmem stánku přímo od organizátora výstavy)
 • doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem
 • marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav, zajišťované externím dodavatelem (včetně grafických návrhů, překladů do cizích jazyků a tisku):
  • propagační materiály v tištěné formě (letáky, prospekty, brožury, katalogy, produktové listy atp.)
  • propagační materiály v elektronické formě (CD/DVD/flashdisk prezentace)
  • inzeráty v zahraničním tisku ve formě pozvánky na veletrh

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • dotace je vypočtena jako 50 % ze způsobilých výdajů, v minimální výši 200 tis. Kč, v maximální výši 4 mil. Kč 

ŽADATEL

malý či střední podnik, který: 

 • má zapsány skutečné majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. do evidence skutečných majitelů rejstříkového soudu
 • plní povinnosti dle č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku (za splnění povinnosti se považuje, pokud bylo před podáním žádosti učiněno podání do Obchodního rejstříku)
 • nemá ve vlastnické struktuře vlastníky registrované v daňových rájích
 • je registrován jako poplatník daně z příjmu po dobu 2 let v některém z členských států EU
 • nemá neuhrazené finanční závazky (nevypořádané nedoplatky) vůči vybraným institucím a svým zaměstnancům

PODMÍNKY PROGRAMU

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy 
 • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu  
 • finanční zdraví žadatele vyjádřené zjednodušeným ekonomickým hodnocením nesmí být nižší než 5 bodů
 • na jeden projekt je možné realizovat maximálně 10 účastí na výstavách a veletrzích
 • závazný ukazatel projektu (musí být splněn k datu ukončení projektu): počet účastí na výstavách a veletrzích

CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru