INOVAČNÍ VOUCHERY

Jste malým a středním podnikem a chcete pro své inovační aktivity využít poradenských, expertních a podpůrných služeb od výzkumných organizací či certifikovaných zkušeben? Jestliže ano, je pro vás určen program Inovační vouchery. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • do způsobilých výdajů projektu lze zařadit pouze neinvestiční výdaje
 • poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru
 • DPH je způsobilý výdaj pouze u žadatele, který nemá nárok na odpočet DPH

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 58 824 Kč do 499 999 Kč:
  • efektivní nakládání s vodou (projekty zaměřené na rizika spojená s projevy sucha): podpora je poskytována do maximální výše 85 % 
  • ostatní (není tématem efektivní nakládání s vodou): podpora je poskytována do maximální výše 75 % 
 • výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč:
  • podpora je poskytována do maximální výše 50 %.

ŽADATEL

malý či střední podnik, který:

 • má zapsány skutečné majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. do evidence skutečných majitelů rejstříkového soudu
 • plní povinnosti dle č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku (za splnění povinnosti se považuje, pokud bylo před podáním žádosti učiněno podání do Obchodního rejstříku)
 • nemá ve vlastnické struktuře vlastníky registrované v daňových rájích
 • je registrován jako poplatník daně z příjmu po dobu 3 let v některém z členských států EU
 • nemá neuhrazené finanční závazky vůči vybraným institucím a svým zaměstnancům 

PODMÍNKY PROGRAMU

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy
 • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu
 • finanční zdraví žadatele vyjádřené zjednodušeným ekonomickým hodnocením nesmí být nižší než 5 bodů
 • žadatel může podat maximálně 3 žádost do výzvy
 • doba realizace projektu nesmí překročit 1 rok od data přijatelnosti projektu, nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2021


CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru