Doprava 2030 – Podpora výzkumu, vývoje a inovací v dopravě schválena

Nový program, jehož cílem je podpora aplikovaného výzkumu a inovací v sektoru dopravy, byl schválen vládou. Jedná se o nástupce oblíbeného programu Doprava 2020+, který se rovněž zaměřoval na bezpečnost a udržitelnost v dopravě…

Obě výzvy na digitalizaci podniků prodlouženy!

Obě výzvy podporující digitalizaci firem, zefektivnění výroby a chodu služeb, skladové hospodářství, práci na dálku či logistiku byly prodlouženy až do konce října. Stále je tedy šance společně s námi připravit kvalitní…

SIGMA: Nová možnost podpory pro projekty se společenským přesahem i pro začínající výzkumníky

Zcela nový a komplexní program s cílem podpořit aplikovaný výzkum a inovace byl již schválen. Vyhlášení první veřejné soutěže, tentokráte zaměřené na zvýšení potenciálu a efektivity výzkumu společenských věd, humanitních…

OP TAK je v plném proudu – další vyhlášené výzvy

Po vyhlášení velmi žádaných výzev v programech Aplikace a Inovace jsou tu i další, neméně zajímavé dotační výzvy na podporu podnikání a konkurenceschopnosti českých firem. Proof of Concept Díky programu Proof of Concept mohou…

Program APLIKACE byl vyhlášen

Dlouho očekávaná výzva na realizaci projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje byla spuštěna! Cílem výzvy je podpořit malé, střední i velké podniky v získávání nových znalostí potřebných pro vývoj…

Program INOVACE – první vlaštovka z OP TAK je tady

Již dlouho vyhlížíme vyhlášení prvních výzev z nového programu OP TAK a zdá se, že jsme se konečně dočkali. Na zavedení produktové či procesní inovace v malých a středních podnicích je připravena 1 miliarda Kč. Cílem…

Přinášíme novinky k připravovaným výzvám OP TAK!

Dotační výzvy z nového programu OP TAK na rok 2022 již znají své konkrétní parametry! Všechny zmíněné výzvy budou vyhlášeny během druhé poloviny srpna 2022. Aplikace Výzva původně plánovala minimální výši dotace 5…

Získejte dotaci na cirkulární řešení ve vašem podniku

Právě vyhlášená výzva přinese dotace na investice do inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin, ale i na další aktivity, které umožní firmám zapojit se do cirkulární ekonomiky. Na…

Prodloužen termín Technologické inkubace pro startupy

Podávání žádostí do programu na podporu startupů byl prodloužen do 17. 8. Máme dobrou zprávu pro všechny, kteří chtějí svůj projekt přihlásit do programu Technologická inkubace. Termín výzvy pro podávání žádostí…

Technologická inkubace pro startupy

Program neskýtá pouze finanční podporu startupů, které se zaměřují na mobilitu, kreativní průmysl, ekologii či cirkulární ekonomiku nebo umělou inteligenci, ale i možnost kvalitního mentoringu. Na rozdíl od dotační podpory…