THÉTA

Plánujete či zvažujete realizovat výzkumný projekt v oblasti energetiky? Cílem programu Théta je přispět k celkové modernizaci v energetickém sektoru podporou projektů v oblastech veřejného zájmu, nových technologií a systémových prvků s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a v oblastech dlouhodobých technologických perspektiv. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • projekty ve veřejném zájmu (v oblasti spolehlivosti a technologického rozvoje jaderných zařízení, energetické regulace a v dalších relevantních oblastech odvětví energetiky, jako například podpora výzkumu celospolečenských dopadů v oblasti regulace a cenotvorby v energetice)
 • nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi (například technologie a systémové prvky v oblasti zvyšování účinnosti a spolehlivosti systémů výroby, přenosu a distribuce energie, technologické a systémové prvky chytrých sítí, demonstrační prvky a technologie integrující sektory hospodaření s energií v souladu s konceptem chytrých měst s důrazem na účinnost užití energie, technologie související s akumulací energie a další)
 • projekty dlouhodobých technologických perspektiv (podpora systémových energetických řešení)

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • osobní náklady pracovníků podílejících se na vývoji (včetně stipendií)
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě daňových odpisů
 • náklady na subdodávky
 • ostatní přímé náklady (duševní vlastnictví, materiál, služby náklady na provoz, cestovní náklady)
 • režijní náklady (full cost/flat rate)

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • dotace je vypočtena jako relevantní % ze způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku a typu způsobilých výdajů, 
 • maximální míra podpory na celý projekt je stanovena na 90 % (projekty ve veřejném zájmu a projekty dlouhodobých technologických perspektiv) a 60 % (projekty strategických energetických technologií)  

 

Aplikovaný výzkum

Experimentální vývoj

 

Bez spolupráce

S účinnou spoluprací

Bez spolupráce

S účinnou spoluprací

Malý podnik

70 %

80 %

45 %

60 %

Střední podnik

60 %

75 %

35 %

50 %

Velký podnik

50 %

65 %

25 %

40 %

Výzkumná organizace

100 %

100 %

100 %

100 %

ŽADATEL

 • malé, střední či velké podniky
 • výzkumné organizace

PODMÍNKY PROGRAMU

 • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu 

projekt předpokládá dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků: patent, prototyp, funkční vzorek, poloprovoz, ověřená technologie, software, průmyslový a užitný vzor, výsledky s právní ochranou, certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem, výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, výsledky promítnuté do směrnic a právních předpisů nelegislativní povahy závazné pro kompetenčně příslušný orgán, souhrnná výzkumná zpráva, ostatní výsledky

 

CHCI KONZULTACI ZDARMA

 

Díky nám se zorientujete v možnostech získání podpory ve formě dotace EU či investiční pobídky pro vaše podnikání. Pomáháme projektům, které mají smysl. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru