THÉTA

Plánujete realizovat výzkumný či vývojový projekt v oblasti energetického sektoru? Je váš projekt zaměřen na nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro uplatnění v praxi a rádi byste získali finanční podporu na provozní výdaje s tím spojené? Pokud ano, pak s vámi rádi probereme dotační možnosti z programu THÉTA.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Cílem programu je přispět k celkové modernizaci v energetickém sektoru. Podporovány jsou projekty výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na:

 • PODPROGRAM 1: projekty ve veřejném zájmu
  • projekty, které budou vycházet z potřeb veřejné správy v oblasti energetiky a nabídnou takové výstupy/výsledky, které bude veřejná správa využívat zejména při tvorbě metodik, strategických a koncepčních dokumentů, regulačních rámců apod. (např. podpora výzkumu a vývoje v oblasti spolehlivosti a technologického rozvoje jaderných zařízení, energetické regulace a v dalších relevantních oblastech energetiky)
 • PODPROGRAM 2: nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi (relevantní pro podniky)
  • projekty v oblasti energetických technologií a systémových prvků s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách (např. technologie a systémové prvky v oblasti zvyšování účinnosti a spolehlivosti systémů výroby, přenosu a distribuce energie, chytrých sítí, obnovitelných a druhotných zdrojů energie a další)
 • PODPROGRAM 3: projekty dlouhodobých technologických perspektiv (v odůvodněných případech může být také relevantní pro podniky)
  • projekty, které budou realizovány prostřednictvím výzkumných a vývojových aktivit zejména výzkumných organizací (podniky však nejsou vyloučeny). Aplikace výsledku do praxe se předpokládá v delším časovém horizontu, tedy delší než 3 roky od ukončení projektu. Může se jednat o technologie, u nichž zatím není nutně známá komerční uplatnitelnost.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • osobní náklady pracovníků podílejících se na vývoji (včetně stipendií)
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě daňových odpisů
 • náklady na subdodávky
 • ostatní přímé náklady (duševní vlastnictví, materiál, služby náklady na provoz, cestovní náklady)
 • režijní náklady (full cost/flat rate)

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • dotace je vypočtena jako relevantní % ze způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku a typu způsobilých výdajů, 
 • maximální míra podpory na celý projekt je stanovena na 90 % (projekty ve veřejném zájmu a projekty dlouhodobých technologických perspektiv) a 60 % (projekty strategických energetických technologií)  

 

Aplikovaný výzkum

Experimentální vývoj

 

Bez spolupráce

S účinnou spoluprací

Bez spolupráce

S účinnou spoluprací

Malý podnik

70 %

80 %

45 %

60 %

Střední podnik

60 %

75 %

35 %

50 %

Velký podnik

50 %

65 %

25 %

40 %

Výzkumná organizace

100 %

100 %

100 %

100 %

ŽADATEL

 • malé, střední či velké podniky - z celé ČR vč. Prahy
 • výzkumné organizace

PODMÍNKY PROGRAMU

 • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu
 • počet projektů na jednoho uchazeče není omezen

 

CHCI KONZULTACI ZDARMA

 

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru