ZEMĚ

Plánujete realizovat projekt v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v oblasti potravinářství, zemědělství a lesnictví? Právě pro vás je tu tento program.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Osobní náklady
 • Náklady na nástroje a vybavení formou odpisů
 • Nákup materiálu
 • Cestovné
 • Náklady na služby (subdodávky)
 • Dodatečné režijní náklady

ŽADATEL

 • Z celé České republiky, včetně Hlavního města Prahy

Podprogram I – hlavním příjemcem je výzkumná organizace, v roli dalšího účastníka musí být minimálně jeden podnik (ten nemusí mít v předmětu činnosti výzkum, ale jeho činnost musí souviset s problematikou řešenou v projektu)

PODMÍNKY PROGRAMU

 • Podpora inovativního zemědělství a lesnictví. Řešení komplexních projektů na udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, zemědělství a lesnictví, produkce potravin. 

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • průměrná výše na jeden projekt cca 4 mil. Kč na jeden rok řešení projektu
 • až 100% uznaných nákladů v případě využití ustanovení dle čl. 31ABER a čl. 30 GBER (stanovená intenzita podpory výzkumu a vývoje v odvětví zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury)
 • až 85% v případě nevyužití ustanovení

CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru