Program Aplikace – speciální výzva pro vývoj softwaru

ICT a kybernetická bezpečnost v čele s umělou inteligencí se v posledních letech rozvíjí raketovým tempem. Není se tedy čemu divit, že i dotační podpora se na tuto oblast zaměřuje.

Firmy vyvíjející nová a unikátní softwarová řešení si mohou nyní rozdělit dotační podporu v celkové výši 1 mld. Kč.

Ve velmi oblíbeném programu Aplikace, který podporuje výzkum, vývoj a inovace, se nyní chystá nová výzva, která je určena specificky pro výzkum a vývoj softwaru s velkým tržním potenciálem. Její vyhlášení je plánováno již ve 3. čtvrtletí tohoto roku.

To je pro nás velmi dobrá zpráva, konkurovat si budou tedy jen softwarové výstupy, nemusí o svoje finance soutěžit výstupy z jiných oborů, tedy např. prototypy. Ty mohou naopak dotaci získat v klasické výzvě programu Aplikace, kterou známe již z minulosti, a která bude rovněž vyhlášena ve 3. čtvrtletí tohoto roku.

O dotaci se mohou ucházet malé, střední i velké podniky, pokud jejich navrhované softwarové řešení bude zcela unikátní a inovativní a pokud se bude zabývat některou z oblastí, kterou je např. umělá inteligence, strojové učení či virtuální a rozšířená realita.

Stejně jako v běžné výzvě programu Aplikace je možné z dotace financovat mzdy výzkumných, IT a technických pracovníků, služby expertů a subdodávky, licence či odpisy dlouhodobého hmotného majetku používané při projektu, materiál a ostatní režijní náklady.

Konkrétní příklad podpořeného projektu:

Rychle rostoucí ryze český startup vyvíjí řešení pro měření výsledků ve vzdělávání za využití online nástrojů se vzdáleným dohledem. Cílem projektu je výzkum a vývoj software v podobě komplexní cloudové platformy pro end-to-end realizaci high-stakes zkoušek se vzdáleným dohledem pomocí umělé inteligence.

I když bude konkurence díky této speciální výzvě menší než obvykle, je třeba pro váš projekt připravit velmi kvalitní žádost o dotaci, která bude obsahovat např.  monitoring trhu a konkurenčních řešení, adekvátní definici výstupu projektu a popis inovativnosti.

Se všemi těmito dokumenty máme mnohé zkušenosti a s jejich přípravou vám rády v MIDA Consulting pomůžeme, aby vás projekt měl maximální šanci na úspěch.

Chci konzultaci zdarma