Netrpělivě vyhlížíme další APLIKACE

Zatím stále probíhá vyhodnocování předchozí výzvy a není tedy zřejmé, zda se podaří novou výzvu velmi oblíbeného programu na realizaci projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vyhlásit ještě v letošním roce, nebo zda se přehopune až do roku následujícího. Jedno je ale jisté – my pro vás nesutále sledujeme aktuální dění a vy tak máte jedinečnou příležitost získat finance  pro váš projekt. Jdete do toho s námi?

Cílem výzvy je podpořit malé, střední i velké podniky v získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb. Výstupy projektů povedou k vyšší konkurenceschopnosti jak podniků, tak celé České republiky na světových trzích.

Podniky si mezi sebou rozdělí alokaci 2 mld. Kč.

Žadatel

  • Žadatelem mohou být podniky všech velikostí na území ČR mimo hlavní město Prahu. Velké podniky však pouze ve spolupráci s malým či středním podnikem.
  • Výzkumná organizace může být v roli partnera (není však podmínka jejího zapojení do projektu).

Na co lze získat dotaci

  • Osobní náklady – mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků
  • Náklady na smluvní výzkum a konzultační služby
  • Materiál pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity projektu
  • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě daňových odpisů
  • Režijní a ostatní provozní náklady, které nemají charakter výzkumných/vývojových aktivit, ale s realizací projektu přímo souvisí

Výše dotace

  • Výše dotace bude brzy upřesněna, standardně se pohybuje v rozmezí 2 – 120 mil. Kč.
  • Míra podpory dosahuje až 80 % v závislosti na velikosti podniku.

Příklady podporovaných aktivit

Dotace vám pomůže s financováním vývoje nového produktu, zlepšování stávajících řešení nebo například s vývojem nového softwaru.