THE COUNTRY FOR THE FUTURE – příležitost zavést inovace i v pražských firmách

Další výzva v programu THE COUNTRY FOR THE FUTURE, která podpoří zejména projekty zvyšující míru digitalizace, automatizace, či umělé inteligence, je vyhlášena.

Malé a střední podniky tak mohou inovovat své produkty, postupy a procesy výroby nebo poskytování služby či zavést organizační inovace. Důležitým aspektem tohoto programu je, že žádat mohou i firmy se sídlem v Praze.

Díky dotaci ve výši až 20 mil. Kč si tak mohou pořídit know-how, technologie či certifikace výrobků a služeb před jejich uvedením na trh. Míra dotace činí maximálně 50 % způsobilých výdajů.

Obsahem projektu mohou být (samostatně nebo v kombinaci):

  • inovace produktu (tedy výrobku nebo služby),
  • inovace postupů, tedy procesu výroby nebo poskytování služby,
  • inovace organizační.

Dále každý projekt musí naplňovat alespoň jeden z cílů v oblasti digitalizace. Jedná se především o oblast systémové integrace,  analýzu velkých dat, komunikační infrastrukturu, robotiku, kybernetiku a umělou inteligenci.

Na co lze dotace čerpat:

  • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
  • náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv
  • osobní náklady, náklady na nástroje, vybavení ve výši odpisů, náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, ostatní provozní náklady, režie (tyto náklady lze uplatnit v případě inovace postupů a organizační inovace).

Očekává se velký zájem, proto s vámi váš projekt budeme rády konzultovat již nyní, abyste tuto jedinečnou příležitost nezmeškali.

Chci konzultaci zdarma