CHIST-ERA Call 2023: mezinárodní výzva na podporu výzkumu v oblasti informační a komunikační vědy a technologie je otevřena

Technologická agentura ČR přináší na počátku roku 2023 zajímavé dotační možnosti nejen na poli národních dotací, ale i v oblasti mezinárodních dotací, které mohou být zajímavou zkušeností a významnou podporou dalšího rozvoje podniku.
Jednou z takových výzev je i aktuálně otevřená CHIST-ERA Call 2023, která se zaměřuje na využití nových poznatků z oblasti tzv. General Purpose Technologies, posílení udržitelnosti výroby a dalších ekonomických aktivit, posílení bezpečnosti a spolehlivosti a mapování a konkurenčních výhod.

Výzva je jedním z cílů oblíbeného programu Sigma a je určena mezinárodním výzkumným konsorciím.

Žadatel:

 • malý, střední či velký podnik
 • výzkumná organizace

Témata výzvy (v originálním znění):

 • Multidimensional Geographic Information Systems (MultiGIS)
 • Smart Contracts for Digital Transformation Ecosystems (SmartC)

Míra a výše podpory:

 • nejvyšší intenzita podpory na českou stranu projektu je 80%
 • maximální výše podpory není stanovena

Na co lze podporu získat:

 • osobní náklady (včetně stipendií)
 • náklady na subdodávky
 • ostatní přímé náklady (odpisy, ochrana duševního vlastnictví, provozní náklady, cestovné)
 • nepřímé náklady

Specifické podmínky výzvy:

 • návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořená alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze tří zemí, jejichž seznam je uveden na stránkách poskytovatele
 • český žadatel musí splňovat mezinárodní pravidla a zároveň pravidla stanovená českým poskytovatel dotace

Zaujala vás možnost mezinárodní spolupráce? Rádi byste se dozvěděli více? Neváhejte se na nás obrátit. Rády a kvalitně vám poradíme.

Chci konzultaci zdarma