Co přinesla Zahajovací konference OP TAK?

Neustále pro Vás sledujeme novinky z dotačního světa a jsme tak velmi rády, že jsme se mohly zúčastnit zahajovací konference k připravovanému Operačnímu programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), ze které Vám přinášíme důležité aktuality.

Dlouho očekávané spuštění prvních výzev je každým dnem blíže a blíže. Finální schválení OP TAK ze strany Evropské komise se očekává v průběhu června 2022. Poté už nic nebrání prvním výzvám pro rok 2022.

Důraz bude prostřednictvím jednotlivých výzev kladen především výzkum a vývoj, digitalizaci a automatizaci, znalostní ekonomiku a vyšší přidanou hodnotu, inovativnost malých a středních podniků a posun k nízkouhlíkovému a oběhovému hospodářství. Celkem si žadatelé rozdělí 81,5 mld. Kč.

Na první vyhlášené výzvy se můžeme těšit již v průběhu července tohoto roku:

Aplikace

 • Dotace na projekty zaměřené na průmyslový výzkum a experimentální vývoj.
 • Určeno pro malé, střední i velké podniky.
 • Možné financovat osobní náklady, odpisy dlouhodobého majetku, smluvní výzkum poradenské služby výzkumu a vývoje, režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky.

Inovace

 • Dotace na inovované produkty i procesy, technologie nebo služby a jejich uvedení na trh.
 • Určeno pro malé, střední i velké podniky.
 • Možné financovat projektovou dokumentaci, stavby, technologie, software a data, ale i práva k užívání duševního vlastnictví.

Inovační vouchery

 • Dotace na náklady spojené s ochranou práv duševního vlastnictví.
 • Určeno pro malé a střední podniky.
 • Možné financovat služby od výzkumných organizací: poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku atd.

Proof of concept

 • Dotace na ověření technické proveditelnosti a tržního potenciálu výzkumného projektu.
 • Určeno pro malé a střední podniky.
 • Možné financovat náklady spojené s vytvořením studie proveditelnosti: osobní náklady pracovníků, náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě daňových odpisů, konzultační a externí odborné služby, licence, materiál, náklady na získání a uznání patentů a licencí

V průběhu roku 2023 jsou plánovány výzvy zaměřené na digitalizaci a automatizaci, vysokorychlostní internet, ale i oběhové hospodářství.

Podpora bude směřovat primárně do malých a středních podniků, velké podniky budou podporovány v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie nebo infrastruktury.

Nově byly zařazeny také kategorie „small mid-caps“ (podniky do 499 zaměstnanců) a „mid-caps“ (podniky do 3 tisíc zaměstnanců). Tyto kategorie podniků budou moci žádat například ve výzvách výzkumu a vývoje nebo oběhového hospodářství.