Czech Rise Up 3.0 – zvýšení digitální úrovně podniků

Pro malé a střední podniky, které chtějí zvýšit svou úroveň digitalizace je zde řešení v podobě programu Czech Rise Up 3.0.

Formou odborného poradenství v oblastech jako je například projektové a procesní řízení, kybernetická bezpečnost, výroba a technologie či marketing mohou tak české firmy zlepšit svou konkurenceschopnost.

Žadatel

Žadatelem mohou být malé a střední podniky.

Na co lze získat dotaci

Financovat lze externě nakupované služby zaměřující se na:

  • nákup a prodej,
  • marketing a péči o zákazníky,
  • kybernetickou bezpečnost,
  • projektové a procesní řízení,
  • výrobu a technologie,
  • finance (účetnictví a controlling),
  • logistiku,
  • komunikaci a vzdělávání zaměstnanců,
  • datovou integraci a analýzu.

Výše dotace

Míra podpory je pevně stanovena na 85 % způsobilých výdajů. Podpora je poskytována formou de minimis – minimální výše dotace je 50 tis. Kč a maximální výše dotace je až 200 000 EUR.

Příklady podporovaných aktivit

Služby, které od externích dodavatelů nakoupíte, se zaměří na identifikaci procesů (screening), jejich zhodnocení a návrhy způsobů řešení (nastavení/design) vedoucí k digitální transformaci vašeho podniku. Cílem je zvýšení odolnosti firem vůči následkům krize způsobené epidemií COVID-19, ale také jejich připravenosti čelit v budoucnosti dalším podobným negativním jevům.

O uplynulé výzvy byl velký zájem. Očekáváme, že nyní tomu bude také tak. Pokud i vy máte zájem získat dotaci z tohoto programu, zvyšte svou šanci na úspěch. Rádi vám pomůžeme s přípravou projektu i jeho realizací.