Další výzva podporující mezinárodní projekty materiálového výzkumu a inovací

Nová mezinárodní výzva M-ERA.NET 3 Call 2022 zaměřená na materiálový výzkum a inovace je otevřena pro vaše projekty!

Zkrácené návrhy projektů (pre-proposals) mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň 3 subjekty z minimálně 3 různých zemí do 15. 6. 2022.

V rámci této výzvy M-ERA.NET 3 Call 2022 podpoří Technologická agentura ČR české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Ty musí splňovat nejen mezinárodní, ale i národní podmínky vycházející z Programu EPSILON (podprogramu 2) a nově i podmínky Národního plánu obnovy, ze kterého se předpokládá financování výzvy.

Celkový rozpočet na podporu projektů je 1 000 000 EUR s maximální výší na projekt 350 000 EUR. Maximální intenzita podpory na českou část projektu je 85 %.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

  • Materials for energy
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications (TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny)
  • Materials for electronics

Epsilon: Podprogram 2 – Energetika a materiály

  • Udržitelná energetika
  • Snižování energetické náročnosti hospodářství
  • Materiálová základna

Národní plán obnovy

  • Digitalizace – návrh projektu se musí přihlásit alespoň k jedné z oblastí digitalizace

Chtěli byste vědět více a svěřit nám váš projekt? Sjednejte si s námi konzultaci.