Digitální podnik – zvyšte svou úroveň digitalizace a automatizace

Chcete pozvednout svou digitální úroveň zavedením pokročilých nevýrobních digitálních technologií?

Nyní můžete díky programu Digitální podnik, který je součástí operačního programu Podnikání a technologie pro konkurenceschopnost (OPTAK), zavést ve své firmě prvky digitální transformace, automatizace a robotizace.

Žadatel

 • malé a střední podniky mimo území Prahy

Příklady podporovaných aktivit

 • Pořízení inteligentního skladu a optimalizace skladových zásob (automatizovaný dopravní systém, regálový či shuttle systém, automatické vychystávání, kontrola stavu zásob a objednávání)
 • Zefektivnění procesu výroby díky nákupu automatických podavačů a manipulátorů a sledování stavu pomocí čárových kódů
 • posílení kybernetické bezpečnosti pomocí systémové integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služeb poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti,
 • BIM a CDE systémy pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborech,
 • vytvoření digitálního dvojčete pro verifikaci uskutečnění procesu digitální transformace,
 • jednorázová školení zakončená certifikací a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.

Výše dotace

Celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 2,5 mil. Kč a maximálně 50 mil. Kč.

Výše dotace je vypočtena jako relevantní % ze způsobilých výdajů, v závislosti na velikosti podniku a místu realizace:

Na co lze dotaci získat

 • Dlouhodobý hmotný majetek – nevýrobní technologie: manipulační systémy, fyzický inteligentní skladový systém, měřicí scanovací a testovací technologie, komunikační infrastruktura mezi prvky systému – komunikační protokoly, ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě, Identifikační infrastruktura, hardwarové prvky zabezpečení
 • Dlouhodobý nehmotný majetek: náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW (např. CAD/CAM systémy, ERP včetně CRM)
 • Software, který je poskytován v rámci cloudových služeb
 • Externě nakupované služby expertů
 • Školení – za účelem získání mezinárodního certifikátu v oboru IT a průmyslové IT

Podporu nelze poskytnout na výrobní technologie, projekty nezvyšující funkcionalitu, prostou obnovu či aktivaci vlastního majetku, těžbu kryptoměn a aktivity s ní spojené či aktivity spojené s vývozem do členských států EU a třetích zemí.

Chcete získat dotaci právě z tohoto programu? Získejte ji s námi! Rádi vám sdělíme více v rámci nezávazné konzulatce, která je zdarma. Ozvěte se nám!