Pomoc s náklady na plyn a elektřinu pro firmy

Firmy podnikající v oblasti zpracovatelského průmyslu, zemědělství, lesnictví, rybářství či těžby se dočkají finanční pomoci v rámci programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu.

Žadatelem mohou být podniky s připojením k distribuční soustavě vysokého napětí nebo velmi vysokého napětí, nebo které jsou odběrným místem plynu s roční spotřebou nad 630 MWh.

Od 1. listopadu bude možné podávat žádosti o finanční podporu ve výši až 30 % ze způsobilých výdajů. Jeden příjemce může získat až 45 mil. Kč z celkové alokace 30 mld. Kč. Energeticky náročné podniky v provozní ztrátě mohou získat podporu ve výši až 200 mil. Kč.

Způsobilými výdaji jsou náklady na energie v od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2022, které se budou srovnávat s průměrnými náklady na energie v roce 2021. Pokud náklady na energie vzrostou alespoň dvojnásobně, má podnik nárok na finanční podporu.

Rádi pro vás připravíme žádost o dotaci v tomto, ale i v mnoha dalších dotačních programech. Neváhejte a sjednejte si nezávaznou konzultaci zdarma.