Doprava 2030 – Podpora výzkumu, vývoje a inovací v dopravě schválena

Nový program, jehož cílem je podpora aplikovaného výzkumu a inovací v sektoru dopravy, byl schválen vládou. Jedná se o nástupce oblíbeného programu Doprava 2020+, který se rovněž zaměřoval na bezpečnost a udržitelnost v dopravě či na její automatizaci a digitalizaci.

Během let 2023–2030 budou do výzkumných projektů v oblasti dopravy rozděleny téměř 2 mld. Kč. Velký důraz bude opět kladen na spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi. Díky tomu bude snazší výsledky výzkumu a vývoje zavádět do praxe.
Stejně tak, jako to mu bylo i u předchozího programu, TAČR plánuje vyhlásit každý rok jednu veřejnou soutěž, v níž je možné získat dotaci až 50 mil. Kč na jeden projekt.

Hlavními podporovanými oblastmi jsou:

  • Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava
  • Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava
  • Nízkoemisní a ekologická doprava

Máme s žádostmi o dotaci v oblasti dopravy mnoho zkušeností, využijte našeho know-how a svěřte přípravu vašeho projektu do našich rukou.