DOPRAVA 2030: výsledky 1. veřejné soutěže vyhlášeny, MIDA je úspěšná.

Výsledky 1. veřejné soutěže jsou zveřejněny a i když celková úspěšnost projektů je velmi nízká, MIDA se pyšní prvním podpořeným projektem v pořadí.  Díky rozsáhlému know-how a mnohým zkušenostem s výzkumnými a vývojovými projekty se nám podařilo dosáhnout nejvyššího bodového hodnocení, a to zejména díky precizně zpracované žádosti o dotaci.

Našemu klientovi jsme tak pomohli v následujících letech čerpat společně se svými výzkumnými partnery dotaci v celkové výši téměř 24 mil. Kč. Mohou tak financovat osobní náklady vývojových pracovníků, náklady na subdodávky či další nepřímé náklady. Navíc se mohou plně věnovat realizaci projektu a veškerou další administrativu spojenou s čerpáním dotace nechat na nás.

Společně tak pomůžeme zlepšit bezpečnost letecké dopravy, jelikož se projekt zabývá pokročilou detekcí poruch stejnosměrných napájecích sítí elektrických letadel.

Chcete také podpořit váš smysluplný a přínosný výzkumný projekt v oblasti dopravy? Získejte dotaci s námi. Nejbližší veřejná soutěž bude vyhlášena již na konci února.

Program Doprava 2030

Cílem programu je podpora aplikovaného výzkumu a inovací v sektoru dopravy. Jedná se o nástupce oblíbeného programu Doprava 2020+, který se rovněž zaměřoval na bezpečnost a udržitelnost v dopravě či na její automatizaci a digitalizaci.

Program je určen všem, kteří plánují projekt, jenž má potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů v dopravním sektoru.

Během let 2023–2030 budou do výzkumných projektů v oblasti dopravy rozděleny téměř 2 mld. Kč. Velký důraz bude opět kladen na spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi. Díky tomu bude snazší výsledky výzkumu a vývoje zavádět do praxe. Stejně tak, jako to mu bylo i u předchozího programu, TAČR plánuje vyhlásit každý rok jednu veřejnou soutěž.

Program svým zaměřením pokrývá výzkum a vývoj v celém dopravním systému a všech druzích dopravy.

Zaměření projektů

Pro účast v soutěži je třeba v zamýšleném projektu zvolit jeden ze tří specifických cílů programu:

  • Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava
  • Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava
  • Nízkoemisní a ekologická doprava

Žadatel

O podporu se mohou ucházet:

  • malé, střední či velké podniky
  • výzkumné organizace
  • organizační složky státu nebo územně samosprávné celky

Na co lze získat dotaci

Maximální výše podpory je stanovena na 40 mil. Kč za celý projekt, přičemž financovat je možné především osobní náklady vývojových pracovníků, náklady na subdodávky či nepřímé náklady.

Chcete využít této možnosti a realizovat projekt v oblasti dopravního výzkumu, vývoje a inovací? Využijte našeho know-how a svěřte přípravu vašeho projektu do našich rukou. 

Chci konzultaci zdarma