DOPRAVA 2030: 1. veřejná soutěž je vyhlášena

První veřejná soutěž nového programu, jehož cílem je podpora aplikovaného výzkumu a inovací v sektoru dopravy, je již vyhlášena. Jedná se o nástupce oblíbeného programu Doprava 2020+, který se rovněž zaměřoval na bezpečnost a udržitelnost v dopravě či na její automatizaci a digitalizaci.

Program je určen všem, kteří plánují projekt, jenž má potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů v dopravním sektoru.

Během let 2023–2030 budou do výzkumných projektů v oblasti dopravy rozděleny téměř 2 mld. Kč. Velký důraz bude opět kladen na spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi. Díky tomu bude snazší výsledky výzkumu a vývoje zavádět do praxe. Stejně tak, jako to mu bylo i u předchozího programu, TAČR plánuje vyhlásit každý rok jednu veřejnou soutěž.

Program svým zaměřením pokrývá výzkum a vývoj v celém dopravním systému a všech druzích dopravy.

Veřejná soutěž je vyhlášena v souladu s podmínkami Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe. V souladu s podmínkami čerpání prostředků z Národního plánu obnovy nesmí být návrh projektu v této veřejné soutěži zaměřen na výzkum či vývoj vozidel se spalovacím motorem.

Pro účast v soutěži je třeba v zamýšleném projektu zvolit jeden ze tří specifických cílů programu:

  • Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava
  • Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava
  • Nízkoemisní a ekologická doprava

O podporu se mohou ucházet:

  • malé, střední či velké podniky
  • výzkumné organizace
  • organizační složky státu nebo územně samosprávné celky

Maximální výše podpory je stanovena na 25 mil. Kč za celý projekt, přičemž financovat je možné především osobní náklady vývojových pracovníků, náklady na subdodávky či nepřímé náklady.

Chcete využít této možnosti a realizovat projekt v oblasti dopravního výzkumu, vývoje a inovací? Máme s žádostmi o dotaci v oblasti dopravy mnoho zkušeností, využijte našeho know-how a svěřte přípravu vašeho projektu do našich rukou. 

Chci konzultaci zdarma