Dotace na fotovoltaiku jsou spuštěny!

Rádi byste si na svou podnikatelskou budovu nainstalovali fotovoltaické panely? Ať už jste malý nebo velký podnik, z Prahy nebo z jiného koutu republiky, můžete se do výzvy zapojit!

Výzva podporuje instalaci fotovoltaických elektráren na podnikatelských budovách včetně různých přístřešků (např. pro automobil nebo skladování materiálu).

Instalovaný výkon musí být v rozmezí 1kWp až 1 MWp včetně. Výzva je otevřena pro podniky všech velikostí bez územního omezení a její celkový rozpočet jsou 4 mld. Kč.

Budou podporovány dva typy aktivit:

a) Žadatel je vlastníkem nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost (alokace 3 mld.)
b) Žadatel má v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE (alokace 1 mld.)

Podniky mohou dosáhnout až na 50% míru podpory z celkových způsobilých výdajů. Z dotace je možné čerpat finance na investiční náklady spojené s instalací FVE včetně systémů akumulace, projektovou dokumentaci a inženýrské činnosti spojené s výstavbou fotovoltaické elektrárny. Příjem žádostí bude probíhat do 30. 6. 2022. Projekt musí být ukončen nejpozději 30. 11. 2023.

Očekává se velký nápor žadatelů, neváhejte a svěřte nám svůj projekt co nejdříve.