Dotace na zlepšení životního prostředí

Máte v plánu realizovat výzkumný či vývojový projekt v oblasti životního prostředí? Je váš projekt zaměřen na nejpokročilejší environmentální technologie a postupy či eko inovace? Pokud ano, pak je pro vás velkou příležitostí právě vyhlášená 6. veřejná soutěž programu PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT, která je otevřena hned ve 2 podprogramech.

Žadatelé, kterými mohou být podniky z celé České republiky vč. Hlavního města Prahy, výzkumné organizace či organizační složky státu, mají možnost získat dotaci až 10 mil. Kč (podprogram 1), resp. 12 mil. Kč (podprogram 2).

Financovat mohou například:

 • osobní náklady včetně stipendií
 • náklady na nástroje a vybavení ve formě daňových odpisů
 • náklady na smluvní výzkum, technické poznatky a patenty
 • nepřímé a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky

Podprogram 1

Operativní výzkum ve veřejném zájmu

Jeho cílem je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí. Uchazeči mohou svůj projekt zaměřit na jedno z mnoha definovaných témat, z nichž je např. hned 8 zaměřeno na problematiku sucha či změny klimatu. Další se zaměřují na dílčí technické a společenské problémy jako adaptace či omezování příspěvku člověka ke změně klimatu.

Díky tomuto podprogramu mohou tedy například:

 • zvýšit efektivitu využívání zdrojů a snížit znečištění životního prostředí 
 • omezit rizika plynoucí z nedostatečné, případně extenzivní ochrany životního prostředí, nedostatečné adaptace na klimatickou změnu a její důsledky
 • zvýšit kvalitu života obyvatel ČR a zavést prevence znečištění životního prostředí místo likvidace důsledků znečištění

Podprogram 2

Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí

V tomto podprogramu mohou uspět podniky, které plánují projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí.

Konkrétní příklady jednotlivých témat jsou:

 • nová technologická řešení zaměřená na snižování emisí skleníkových plynů
 • inovativní řešení v oblasti energetických úspor
 • prevence vzniku odpadů, možnosti opětovného použití výrobků
 • zvyšování efektivity využití vodních zdrojů ve výrobě

Rádi vám pomůžeme s přípravou žádosti o dotaci, povězte nám o svém projektu během nezávazné konzultace, která je zdarma!