Přehled dotačních příležitostí v roce 2023

Nový rok bude opět plný zajímavých výzev a s nimi spjatých příležitostí pro získání dotace, se kterými Vám, jako vždy, profesionálně a pečlivě rády pomůžeme.

Věříme, že v bohaté nabídce si každý najde dotační program, který mu bude vyhovovat. Ostatně posuďte, že je z čeho vybírat. V případě, že si nejste jistí, který program je pro vás vhodný, my vás v tom nenecháme a s výběrem vám poradíme.

Chtěli byste raději vidět grafický přehled všech porgramů obsahující termíny vyhlášení a podání žádostí? Podívejte se na náš Harmonogram dotací.

Otevřené výzvy z roku 2022

Nejprve se společně podíváme na výzvy, které jsou již otevřené, ale žádat bude možno i v roce 2023. Jedná se o program TAČR Trend – nováčci, který je určen jako podpora projektů výzkumu a vývoje rozvíjejícího nové technologie a materiály, zvyšujícího míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií s potenciálem rychlého uplatnění v praxi. Program, jak napovídá jeho název, je určen pro nováčky, kteří nemají s výzkumem a vývojem zkušenosti a budou na projektu spolupracovat s výzkumnou organizací. Žádat mohou především soukromé firmy a výzkumné a vývojové organizace. Ale pozor, poslední možnost pro podání žádosti je 11.1.2023.

Z OP TAK, který se soustředí rozvoj konkurenceschopnosti malých, středních, a za určitých podmínek i velkých českých firem, jsou aktuálně otevřeny 3 programy, samozřejmě během roku se pak můžete těšit na otevření spousty dalších výzev.

Do konce ledna 2023 je možno žádat v programu Aplikace. Tento program podporuje projekty zaměřené na průmyslový výzkum a experimentální vývoj.

Dále bude po celý rok možno žádat z programu Inovační vouchery – duševní vlastnictví. Získané dotace jsou určené na nákup poradenských a expertních služeb v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

Navíc až do 1.2.2024 je možno žádat v novém programu Větrné elektrárny, který přispívá na výstavbu větrných elektráren u všech typů podniků.

A co nás čeká z řad nově otevřených programů? Pojďme se na to podívat hezky popořadě.

I. Čtvrtletí 2023

Už první měsíce nového roku budou plné příležitostí pro získání dotací. OP TAK chystá otevření 4 programů:

Virtuální podnik, kde se otevírá šance na získání dotací na digitalizaci a automatizaci, případně softwarová řešení či logistické systémy také pro velké podniky.

Poradenství je naopak určeno pro malé a střední podniky, které by rády získaly dotace na poradenství v oblasti inovací a rozvoje.

Inovační vouchery je program pro malé a střední podniky, které chtějí pro své inovační aktivity využít poradenských, expertních a podpůrných služeb od výzkumných organizací či certifikovaných zkušeben.

Marketing je opět určen pro malé a střední podniky, které se rozhodly vstoupit na zahraniční trh. Program funguje jako podpora účasti na zahraničních veletrzích, výstavách a dalších zahraničních akcích.

TAČR si samozřejmě také na první čtvrtletí připravila mnoho zajímavých výzev. Zde mohou být hlavními žadateli soukromé firmy (malé, střední i velké) a výzkumné a vývojové organizace, které se mohou těšit na následující programy:

Už v únoru 2023 bude otevřena veřejná výzva Sigma, která si klade za cíl podporu mladých a začínajících výzkumníků.

Hned v březnu bude následovat oblíbený program Trend – lídři určený pro podniky, které již mají zkušenost s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami či nákupem od univerzit či výzkumných organizací, a mohou tak čerpat dotaci na další své výzkumné a vývojové aktivity.

Tím je nabídka prvního čtvrtletí ukončena, ale rozhodně to není konec úplný. Hned v následujícím období je nabídka opět velice rozmanitá.

II. + III. Čtvrtletí 2023

OP TAK nabídne na jaře dva programy určené opět především pro malé a střední podniky. Konkrétně se jedná o programy:

Potenciál, který je zacílen na firmy, které pravidelně inovují své výrobky, provádí průmyslový výzkum a vývoj a rádi by dotaci využily na investici do založení či rozšíření vlastní výzkumné a vývojové základny. Z tohoto programu může výjimečně žádat i velký podnik, ale pouze u projektů s významným pozitivním dopadem na životní prostředí nebo projekty podávané společně ve spolupráci s malým či středním podnikem.

Proof of Concept je druhý z nabízených programů, který si klade za cíl pomoci firmám s ověřením proveditelnosti a tržního potenciálu jejich výzkumného projektu.

TAČR pak v dubnu 2023 otevírá program Doprava 2030+, který podporuje projekty výzkumu a vývoje v oblastech dopravy, kterými jsou udržitelná doprava, bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura, přístupná a interoperabilní doprava, automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.

V červnu bude tento program následován programem Prostředí pro život, který slouží k podpoře projektů výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí. Žádat bude možno v podprogramu 2 – Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí a podprogramu 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy.

Zajímavým programem je zajisté i Théta, na kterou se můžeme těšit v září příštího roku. Tato dotační výzva podporuje projekty výzkumu a vývoje v oblasti energetiky, např. technologie a systémové prvky v oblasti zvyšování účinnosti a spolehlivosti systémů výroby, přenosu a distribuce energie, chytrých sítí, obnovitelných a druhotných zdrojů energie a další.

IV. Čtvrtletí 2023

I konec roku 2023 bude bohatý na nově otevřené výzvy. TAČR opět chystá otevření programu Trend – nováčci, a to v říjnu 2023.

Kromě této výzvy bude samozřejmě otevřeno i několik veřejných soutěží v OP TAK:

Aplikace, jenž si klade za cíl podporu realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Podpořeny mohou být zejména mzdy výzkumných pracovníků či materiál a režie, nebo náklady na přístroje a vybavení formou odpisů.

Inovace, která funguje jako podpora investic do výrobních technologií zaměřených na inovované výrobky, technologie nebo služby a jejich uvedení na trh.

Digitální podnik, kdy mají firmy šanci získat dotace na zavedení digitalizace a automatizace v podnicích, nákup softwarových řešení či logistických systémů.

Úspora vody, která je určena pro všechny, kteří cílí na úsporu vody ve výrobním procesu. Dotaci můžete získat např. na technologické řešení pro optimalizaci spotřeby vody, snižování jejích ztrát či úplnou eliminaci jejího využívání.

Oběhové hospodářství – dotaci mohou získat firmy, které se chtějí zapojit do cirkulární ekonomiky. Získané prostředky lze použít například na zavádění oběhového hospodářství, využívání druhotných surovin či ekodesign.

 

Je zřejmé, že rok 2023 bude plný nových výzev a příležitostí pro rozvoj vašeho podnikání, tak neváhejte a využijte tu svou, my vám s tím rády pomůžeme!

Chci konzultaci zdarma