Přehled dotačních příležitostí v roce 2024

Neradi necháváte věci na poslední chvíli a chcete si v klidu vše naplánovat? Podívejte se na aktualizovaný harmonogram dotačních příležitostí v roce 2024 a hned budete mít jasněji. Nový rok bude opět plný zajímavých výzev a s nimi spjatých příležitostí pro podporu vašeho podnikání, s níž vám, jako vždy, profesionálně a pečlivě rády pomůžeme.

 

Věříme, že v bohaté nabídce si každý najde dotační program, který mu bude vyhovovat. Ostatně posuďte, že je z čeho vybírat. V případě, že si nejste jistí, který program je pro vás vhodný, s výběrem vám poradíme v rámci bezplatné úvodní konzultace.

Chtěli byste raději vidět grafický přehled všech porgramů obsahující termíny vyhlášení a podání žádostí? Podívejte se na náš Harmonogram dotací.

 

Otevřené výzvy z roku 2023

Nejprve se společně podíváme na programy, které byly již vyhlášeny v roce 2023, ale získat dotaci můžete i v roce 2024:

Služby infrastruktury – ještě během první poloviny ledna máte možnost získat dotaci na výstavbu, provoz či rozšíření vědeckotechnických parků a inovačních center.

Inovační vouchery – až do začátku února, tedy do 1. 2. 2024 je možné získat dotaci na nákup poradenských a expertních služeb v oblasti inovací.

Větrné elektrárny – do 1.2.2024 je možno žádat o dotaci také v novém programu, který přispívá na výstavbu větrných elektráren u všech typů podniků.

Digitální podnik – Technologie 4.0 – polovina února je hranicí pro podání projektů podporujících digitalizaci, automatizaci, softwarová řešení či logistické systémy vč. prvků průmyslu 4.0.

Oběhové hospodářství – do konce března je otevřena výzva, díky niž můžete zavádět ve firmě principy oběhového hospodářství a využívat druhotné suroviny.

Udržitelné hospodaření s vodou – díky této výzvě můžete až do konce června žádat o finance na optimalizaci spotřeby vody a její recyklaci ve výrobním procesu.

 

A co nás čeká z řad nově otevřených programů? Pojďme se na to podívat hezky popořadě. Už první měsíce nového roku budou plné příležitostí pro získání dotací:

I. Čtvrtletí 2024

Aplikace – velmi oblíbený program, jenž si klade za cíl podporu realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Podpořeny mohou být zejména mzdy výzkumných pracovníků či materiál a režie, nebo náklady na přístroje a vybavení formou odpisů.

Inovace – dlouho očekávaná výzva programu, který funguje jako podpora investic do výrobních technologií zaměřených na inovované výrobky, technologie nebo služby a jejich uvedení na trh bude vyhlášena hned v úvodu roku.

Sigma – to je dotační program, který si klade za cíl podporu mladých a začínajících výzkumníků.

Doprava 2030 – podporuje projekty výzkumu a vývoje v oblastech dopravy, kterými jsou udržitelná doprava, bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura, přístupná a interoperabilní doprava, automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.

Inovační vouchery – je program pro malé a střední podniky, které chtějí pro své inovační aktivity využít poradenských, expertních a podpůrných služeb od výzkumných organizací či certifikovaných zkušeben.

Inovační vouchery – duševní vlastnictví – finanční podpora určená na nákup poradenských a expertních služeb v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

Úspory energie – díky tomuto programu můžete získat finanční podporu na snížení energetické náročnosti vašeho podniku.

Větrné elektrárny – opětovné vyhlášení programu, přispívá na výstavbu větrných elektráren u všech typů podniků.

Proof of concept – Nejste si jistí tržním potenciálem vašeho výzkumného projektu? Z tohoto programu můžete financovat studii proveditelnosti.

 

II. Čtvrtletí 2024

Prostředí pro život – program, který slouží k podpoře projektů výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí.

Trend – lídři – jedná se o výzkumný a vývojový program určený pro podniky, které již mají zkušenost s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami či nákupem od univerzit či výzkumných organizací, a mohou tak čerpat dotaci na další své výzkumné a vývojové aktivity.

Potenciál – je zacílen na firmy, které pravidelně inovují své výrobky, provádí průmyslový výzkum a vývoj a rádi by dotaci využily na investici do založení či rozšíření vlastní výzkumné a vývojové základny. Z tohoto programu může výjimečně žádat i velký podnik, ale pouze u projektů s významným pozitivním dopadem na životní prostředí nebo projekty podávané společně ve spolupráci s malým či středním podnikem.

Digitální podnik – zde mají firmy šanci získat dotace na zavedení digitalizace a automatizace v podnicích, nákup softwarových řešení či logistických systémů.

Marketing – je opět určen malým a středním podnikům, které se rozhodly vstoupit na zahraniční trh. Program funguje jako podpora účasti na zahraničních veletrzích, výstavách a dalších zahraničních akcích.

 

III. Čtvrtletí 2024

Théta 2 – Tento dotační program podporuje projekty výzkumu a vývoje v oblasti energetiky, např. technologie a systémové prvky v oblasti zvyšování účinnosti a spolehlivosti systémů výroby, přenosu a distribuce energie, chytrých sítí, obnovitelných a druhotných zdrojů energie a další.

Služby infrastruktury – další veřejná soutěž nového programu, z nějž máte možnost získat dotaci na výstavbu, provoz či rozšíření vědeckotechnických parků a inovačních center.

IV. Čtvrtletí 2024

Na konci roku 2024 bychom se měli dočkat opětovného vyhlášení programů, které jsme již popisovali výše. Z oblasti výzkumu a vývoje to budou Inovace a Sigma, která se tentokrát zaměří na výzkum a vývoj ve společenských a humanitních vědách. Oblast cirkulární ekonomiky i na sklonku roku podpoří další výzvy v programech Oběhové hospodaření s vodou a Oběhové hospodářství

Je zřejmé, že rok 2024 bude plný nových výzev a příležitostí pro rozvoj vašeho podnikání, tak neváhejte a využijte tu svou! My vám s tím rády pomůžeme!

Chci konzultaci zdarma