Obě výzvy na digitalizaci podniků prodlouženy!

Obě výzvy podporující digitalizaci firem, zefektivnění výroby a chodu služeb, skladové hospodářství, práci na dálku či logistiku byly prodlouženy až do konce října. Stále je tedy šance společně s námi připravit kvalitní žádost o dotaci a získat tak finance i pro váš podnik.

Výše dotace, kterou z těchto programů můžete získat, se pohybuje v rozmezí 0,5 – 15 mil. Kč. Na své si tak přijde opravdu široké spektrum projektů od malých, až po ty velmi rozsáhlé. Míra dotace od 20 % do 60 % závisí na velikosti podniku a regionu, kde podnik sídlí či kde se projekt realizuje.

Obě výzvy jsou určeny pro výrobní i nevýrobní podniky všech velikostí, ve výzvě Virtuální podnik mohou žádat i pražské firmy.

Financovat mohou software i hardware, např. prvky rozšířené a virtuální reality či umělé inteligence, pokročilé softwarové nástroje, informační systémy a chytré senzory.

Za zajímavé výstupy projektů je také považováno urychlení inovačních cyklů ve firmě, vylepšení propojenosti digitálních technologií a zvýšení cyber-security.

Digitální podnik

  • Dotace ve výši 1,5 – 15 mil. Kč.
  • Určeno především pro malé a střední podniky (velké mohou žádat pouze v určitých regionech).
  • Celková alokace 1,5 mld. Kč.
  • Investice musí souviset se změnou výrobního postupu, případně s rozšířením kapacity stávající provozovny či rozšířením výrobního sortimentu, aby projekt měl potenciál pro získání finanční podpory.

Virtuální podnik

  • Dotace ve výši 0,5 – 5 mil. Kč.
  • Určeno pro podniky všech velikostí vč. Prahy.
  • Celková alokace 600 mil. Kč.
  • Investice musí souviset s výrazným posunem v digitalizaci.

Na rozdíl od předchozích výzev se jedná o výzvu kolovou, nezáleží tedy na termínu podání žádosti, ale rozhoduje kvalita a přínos projektu.

I ten nejkvalitnější projekt ovšem potřebuje kvalitně zpracovanou žádost o dotaci. Zvyšte šanci na úspěch vašeho projektu a svěřte jeho přípravu nám.