GAMA 2: projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Využijte podporu programu GAMA 2 na uvedení inovovaných výrobků, postupů, procesů nebo služeb do praxe a ke komercializaci získaných výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Je tady vyhlášení 4. veřejné soutěže.

Podpora směřuje na malé a střední podniky realizující projekt samostatně, a které během
5–6 měsíců vytvoří studii proveditelnosti. Návrh projektu musí být podán v angličtině. Součástí bude také krátké video, ve kterém žadatel svůj návrh představí.

Projekt může být podpořen až do výše 1 mil. Kč s maximální intenzitou podpory 55 %.

Z podpory mohou být hrazeny osobní náklady, subdodávky, ostatní přímé náklady i nepřímé náklady.

Při realizaci projektů se očekává, že žadatel bude mít zájem o další získání podpory v rámci evropského programu Horizont Evropa. Příjemce tedy musí být oprávněn žádat o podporu i v tomto programu.

Žádosti je možné podávat do 2. května 2022 se začátkem řešení projektu od července 2022. Nejzazší termín pro finalizaci projektu je prosinec 2022, kdy bude program GAMA 2 ukončen.

Měli byste o podporu zájem? Obraťte se na nás se svými nápady.