Program INOVACE – inovujte své produkty a služby s využitím dotace

V minulém roce jsme se vyhlášení výzvy z programu INOVACE nedočkali, o to více oceňujeme, že letos přišla na řadu již nyní. A není času nazbyt, příjem žádostí bude probíhat do konce července, nebo do vyčerpání finanční alokace výzvy. Svěřte nám svůj projekt a podpořte inovace ve vaší firmě.

Cílem programu Inovace je podpora investic do nových technologií, pomocí kterých firma zásadně inovuje své produkty či procesy. Musí se ale jednat o inovace, které vzešly z výzkumu a vývoje, konkrétně inovace řádu TRL 5 a vyšší.

Podporované aktivity

INOVACE PRODUKTU: Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
INOVACE PROCESU: Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb

Projekty musí mít přímou vazbu na výzkumné a vývojové aktivity minimální úrovně TRL 5, které jsou ukončeny a jsou prokazatelné – vlastní výzkum a vývoj, výsledky výzkumu a vývoje vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie, který musí být smluvně doložen.

Žadatel

  • Žadatelem může být malý či střední podnik, případně malá společnost se střední tržní kapitalizací (subjekt do 499 zaměstnanců, který není malý nebo střední podnik)

Na co lze získat dotaci

Dotaci lze získat na náklady přímo spojené se zavedením inovace, přičemž tyto náklady musí být vynaloženy nejdříve v den podání žádosti, musí být před proplacením dotace prokazatelně zaplaceny příjemcem a doloženy průkaznými účetními doklady. Konkrétně se jedná o tyto náklady:

  • Technologie (výrobní zařízení)
  • Software a data
  • Práva k užívání duševního vlastnictví
  • Certifikace produktů

Výše dotace

  • Určují ji způsobilé výdaje – minimální výše celkových způsobilých výdajů musí být 3 mil. Kč; maximální 100 mil. Kč.
  • Maximální míra podpory dosahuje výše až 60 % a závisí na velikosti firmy a regionu, ve kterém je projekt realizován.
  • Celkem si firmy v této výzvě rozdělí 1 mld. Kč.