Jak lze podpořit celý inovační cyklus firmy?

Významnou oblastí dotačního světa jsou dotace na výzkum a vývoj. Věděli jste ovšem, že finanční podporou z dotačních programů OP TAK lze pokrýt celý inovační cyklus firmy od ověření tržního potenciálu vašeho ambiciózního nápadu, přes výzkum a vývoj produktu až po následnou výrobu a propagaci na zahraničních veletrzích?

1. Fáze nápadu/projektového záměru

Máte podnikatelský záměr, ale nejste si jistí jeho tržním potenciálem? Chtěli byste si nejdříve ověřit, zda má váš výzkumný a vývojový projekt šanci na úspěch? Vytvoření studie proveditelnosti můžete financovat dotací z programu Proof of concept.

Pokud jste malým či středním podnikem a chcete pro své inovační aktivity využít poradenských, expertních a podpůrných služeb od výzkumných organizací či certifikovaných zkušeben, je právě pro vás určen program Inovační vouchery.

2. Fáze výzkumu a vývoje produktu/služby

Již víte, že váš projekt má tržní potenciál, ale od realizace vás odrazují vysoké vstupní náklady? Fázi výzkumu a vývoje je možné financovat např. díky programu Aplikace – velmi oblíbenému program, jenž si klade za cíl podporu realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Podpořeny mohou být zejména mzdy výzkumných pracovníků, materiál a režie nebo náklady na přístroje a vybavení formou odpisů.

Z programu Potenciál můžete investovat do založení či rozšíření vlastní výzkumné a vývojové základny, provádět průmyslový výzkum a vývoj a pravidelně inovovat své výrobky. V rámci tohoto programu může výjimečně čerpat finanční podporu i velký podnik, ale pouze u projektů s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, případně ve spolupráci s malým či středním podnikem. Mezi způsobilé výdaje patří např. stavby (novostavby a technické zhodnocení), technologie nutné pro vybavení centra či software, patenty a licence.

Výstavbu, provoz či rozšíření vědeckotechnických parků a inovačních center lze podpořit díky programu Služby infrastruktury.

3. Fáze výroby

Nyní se dostáváme do fáze výroby, kde vám s financemi pomůže program Inovace, který funguje jako podpora investic do výrobních technologií zaměřených na inovované výrobky, technologie nebo služby a jejich uvedení na trh. Můžete tedy inovovat produkty a služby, výrobní postupy a procesy, pořídit informační systémy, vylepšit design a balení výrobků, lépe nastavit prodejní kanály a mnoho dalších aktivit.

4. Fáze propagace

Prodej i toho nejlepšího výrobku se neobejde bez efektivní propagace. Naštěstí je také v tomto případě možné náklady kompenzovat dotací. Konkrétně můžete z programu Marketing získat finance na účast na zahraničních veletrzích a výstavách a podpořit tak váš vstup na zahraniční trhy. Mezi způsobilé výdaje je možné zařadit pronájem, zřízení a provoz stánku včetně jeho vybavení, dopravu vystavovaných exponátů, povinné poplatky, parkovné, vstupenky nebo marketingové propagační materiály.

Díky bohatým zkušenostem se všemi výše uvedenými programy vám rádi pomůžeme s výběrem toho vhodného, připravíme žádost o dotaci a maximalizujeme tak vaši šanci uspět a dotaci získat.

Přeběhněte konkurenci a získejte dotaci s námi.

Chci konzultaci zdarma