Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví: patentujte s námi již dnes!

Chcete posílit svou konkurenceschopnost prostřednictvím účinnější ochrany práv duševního vlastnictví? Jste malým či středním podnikem? Pak je tato výzva určena právě pro vás!

Zaměření projektů

V rámci výzvy můžete zažádat o dotaci na následující aktivity:

  • zveřejnění přihlášek vynálezů
  • registrace užitných vzorů
  • registrace průmyslových vzorů
  • registrace ochranných známek

Na co je možné dotaci získat

Z maximální podpory až 500 000 Kč můžete financovat služby patentových zástupců od poradenství, přes registraci užitných, průmyslových vzorů nebo ochranných známek až po rešerše, překlady a správní poplatky.

Kdo může o dotaci zažádat

Výzva je určena malým a středním podnikům z celé České republiky s realizací na celém území kromě hlavního města Prahy. Počet žádostí pro tuto výzvu není omezen.

Plánujete zajištění ochrany práv průmyslového vlastnictví? Využijte našeho know-how a získejte dotaci s námi!

Chci konzultaci zdarma