Inovační vouchery – poslední možnost přihlásit projekt!

Jste malým či středním podnikem a chcete inovovat vaše výrobky či služby? S náklady na poradenské a expertní služby výzkumných organizací či certifikovaných zkušeben vám pomůže dotace a vy se tak můžete věnovat vašim nápadům a vizím.

Nyní máte poslední možnost tuto dotaci získat. Do aktuálně vyhlášené výzvy můžete přihlásit svůj projekt už jen do konce května. Nová výzva se prozatím vyhlašovat nebude, nenechte si tuto příležitost utéct! 

Žadatel

  • Žadatelem mohou být malé a střední podniky mimo území Prahy

Co můžete dotací financovat

  • Spektrum aktivit, které lze dotačně podpořit, je široké: například diagnostika, analýzy a rozbory, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru a hardwaru a další.

Výše dotace

  • Výše finanční podpory se pohybuje v rozmezí 50 tis Kč – 1 mil. Kč.
  • Míra dotace je:
    • 75 % v případě, kdy způsobilé výdaje dosahují maximálně 499 999 Kč
    • 50 % v případě, že výše způsobilých výdajů je 500 000 – 1 999 999 Kč.

Sjednejte si s námi konzultaci zdarma a povězte nám o svých inovativních nápadech již nyní. Času není moc, ale díky našim zkušenostem zajisté vše společně kvalitně zvládneme.

Chci konzultaci zdarma