Inspirujte se úspěšným projektem v programu Trend

Úspěšnost projektů v programu TREND je sice velmi nízká, ale nám se uspět podařilo a pomohli jsme společnosti EATON získat dotaci!

Společnost EATON se už přes 100 let zabývá pomocí zákazníkům v oblasti řízení energie prostřednictvím elektrických, leteckých, hydraulických a automobilových produktů a služeb.

Jejich projekt v účinné spolupráci s ČVUT, který je součástí výzvy programu Trend, klade důraz na ochranu elektrického vedení. Zjistili totiž, že na trhu chybí ochrana elektrických rozvodů pro residenční mikrosítě. Vynalezené řešení předchází riziku neuhasitelných požárů u obnovitelných zdrojů energií. Vyvinutý prototyp navíc podporuje nahrazování fosilních paliv uhlíkově neutrálními zdroji a umí ušetřit až 15 % energie.

Získanou dotací pokryjí mzdy vývojových pracovníků, odpisy výzkumných zařízení, materiál na stavbu prototypů a režie. Výzkumní pracovníci společnosti se tak mohou nadále podílet na hledání nových řešení pro vyšší bezpečnost.

Jak jsme již avizovali, další výzva programu Trend je plánovaná již na konci dubna. Tentokrát se zaměří na „technologické lídry“, kteří již mají s výzkumem a vývojem zkušenosti.

Věříme, že i vašemu projektu se podaří s naší pomocí uspět.