INTERNACIONALIZACE – nový program na podporu expanze českých startupů

Chtěli byste se svým start-upem, spin-offem či inovativním podnikem vstoupit na zahraniční trhy, ale nevíte se rady nebo se bojíte vysokých vstupních nákladů?

Nyní můžete využít pomoc programu INTERNACIONALIZACE začínajících podniků, který poskytuje Czech Invest, a financovat tak například mentoring a poradenské služby, školení a certifikáty, networking nebo cestovné, propagaci a PR služby.

První výzva byla vyhlášena 31. května a žádosti o podporu je možné podávat od poloviny června. Celkem budou do roku 2025 vyhlášeny dvě výzvy, které mají cíl podpořit nejméně 100 českých technologických startupů.

Kdo a kolik může získat

Malé a střední technologické podniky, včetně startupů a spin-offů, se mohou hlásit o podporu v oblastech jako pre-mentoring, akcelerace, expanze a výzkum a vývoj, přičemž mohou získat až 3 miliony korun.

Podpora je poskytována jako kombinace přímé (dotace na nákup externích služeb) a nepřímé podpory (služby odborného poradenství, práce interních expanzních expertů, provozní náklady projektu, organizace workshopů, networkingu). Míra podpory činí 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Příklad podporovaných aktivit

V rámci PRE-MENTORINGU získáte pomoc se stanovením strategie expanze a výběrem geografického směřování.

Aktivity AKCELERACEEXPANZE vám umožní prostřednictvím odborných, networkingových a mentoringových, služeb přípravit a zahájit samotnou expanzi.

Přímo pro účely expanze výzkumných a vývojových startupů je pak připravena R&D EXPANZE.

Budete tak mít příležitost navštěvovat prestižní technologické konference a workshopy, různá B2B a networkingová setkání v ČR i  zahraničí, získávat hodnotnou zpětnou vazbu na své produkty a zapojovat se do mezinárodních akceleračních programů.