Nově platná regionální mapa podpory

Pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027 byla Evropskou komisí schválena nová regionální mapa podpory. Pro aktuálně vyhlašované dotační programy se jedná o velmi důležitý podklad, který určuje, které regiony České republiky jsou způsobilé pro regionální podporu a zároveň stanoví maximální možnou míru podpory v těchto regionech, která je vyjádřena jako procento ze způsobilých nákladů.

Tato míra je stanovena pro malé, střední i velké podniky a reflektuje celkovou situaci v jednotlivých oblastech naší republiky. Nejvyšší podpora proto putuje do strukturálně znevýhodněných krajů – Ústeckého a Karlovarského kraje – které jsou označeny jako Severozápad.

Naopak nejnižší podpora putuje na jih naší republiky, kde je celková úroveň regionů výrazně vyšší. Vzhledem k tomu, že poskytoval dotace má právo navýšit míru dotace z titulu schválení regionu jako území pro podporu z Fondu spravedlivé transformace o 10 %, může docházet v některých výzvách k lehké modifikaci míry podpory. Nicméně uvedená mapa je základním výchozím dokumentem pro stanovování regionální podpory.

Máte v plánu projekt, pro který byste chtěli využít dotační podporu? Neváhejte se ne nás obrátit, rádi vám pomůžeme s výběrem vhdoného dotačního programu.

Chci konzultaci zdarma