MIDA má nový web.

MIDA má nový web. Možná jste si už všimli. Možná je to pro vás novinka.

Protože děláme vše , abyste vždy měli aktuální informace o dotačních příležitostech, spustili jsme zcela nový web. Svěží, jednoduchý, přehledný. Nějakou dobu ho už používáme, ale snažili jsme se ještě vychytat mouchy, aby fungoval na 100 % stejně jako vše, co děláme.

Dozvíte se zde nejen o aktuálních dotačních programech, díky kterým můžete nastartovat vaše podnikání, ale také o tom, jaké již máme s dotacemi zkušenosti, jak bude probíhat naše spolupráce na dotačním projektu či jaké hodnoty jsou pro nás důležité.

Jak se vám líbí?

Rádi s vámi prodiskutujeme váš podnikatelský záměr a vybereme pro něj vhodný dotační program. Vše během nezávazné úvodní konzultace, která je zdarma.