Nová cirkulární textilní výzva v programu LIFE

Na konci loňského roku byla vyhlášena nová výzva v rámci unijního programu LIFE. Tento program podporuje projekty v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu v celé EU.

Výzva spadá do pod-programu „Oběhové hospodářství a kvalita života“ a je zaměřena na zlepšení sledovatelnosti vývozu použitého textilu/textilního odpadu a zlepšení recyklace textilního odpadu v rámci EU.

Projekt podpořený tímto programem by se měl zaměřit na export a recyklaci textilu. Cílem je zejména vypracování technických kritérií pro třídění použitého textilu a textilního odpadu a podrobné zmapování probíhající přepravy použitého textilu a textilního odpadu z EU. V rámci recyklace je pak cílem usnadnit rozvoj a konsolidaci oddělených sběrných a recyklačních kapacit a vytvoření koordinačního rámce pro zajištění přeshraniční součinnosti mezi centry pro recyklaci textilu.

Na výzvu je alokováno 1 000 000 € a počítá se s až 90 % mírou spolufinancování EU. Uzávěrka žádostí je 10. března 2022.