Oběhové hospodářství – získejte dotaci na cirkulární řešení ve vašem podniku

Výzva v programu Oběhové hospodářství, která je otevřená pro příjem žádostí až do konce března 2024, přináší dotační podporu investic do inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin, ale i na další aktivity, které umožní firmám zapojit se do cirkulární ekonomiky.

Na podporu projektů zaměřených na recyklaci druhotných surovin je pro podniky všech velikostí z celého území ČR v programu alokována 1 mld Kč. Chcete také zpracovávat odpadový materiál a dále ho používat ve výrobě? Pak je právě vám určen tento atraktivní dotační program.

Na co lze dotaci získat

 • Znovupoužití vlastního výrobního odpadu.
 • Výroba druhotných surovin, polotovaru nebo výrobku z vybraných odpadů.
 • Předcházení vzniku odpadů.
 • Zvýšení recyklovatelnosti výrobků.
 • Protektorování pneumatik.
 • Výroba polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin.
 • Snížení spotřeby kritických surovin.
 • Získávání kritických surovin zpracováním odpadu nebo druhotné suroviny.

Kdo může o dotaci žádat

malé a střední podniky, small mid-caps (malé společnosti se střední tržní kapitalizací, tedy subjekty, které mají nejvýše 499 zaměstnanců a nejsou malými nebo středními podniky)

Jaká je výše dotace

Výše dotace se pohybuje v rozmezí 1 mil. Kč až 100 mil. Kč. Míra podpory z celkových způsobilých výdajů závisí na velikosti podniku:

 • malý podnik: 60 %
 • střední podnik: 50 %
 • small mid-cap: 40 %

Příklad dotovaných cirkulárních řešení

Nedokážete si takové cirkulární řešení, na které lze získat dotaci, představit? Inspirovat se můžete firmou Fortemix, která se rozhodla investovat do inovace produktu a pořídila si tak unikátní technologické zařízení – speciální linku k výrobě jedinečných PVC podlahových dlaždic. Na tu se jí podařilo získat dotaci ve výši zhruba 25 mil. Kč. Více detailů si můžete přečíst v case study na webu Cirkularnidotace.cz.

Výhody cirkulárních řešení

 • Umožní vám posílit materiálovou soběstačnost firmy.
 • Přilákáte nové zákazníky, a to nejen ty, kteří se zajímají o vliv výrobků na životní prostředí.
 • Na trh přinesete atraktivní inovaci a posílíte svou konkurenceschopnost.

Konzultujte s námi váš projekt, rádi vám pomůžeme s přípravou žádosti a zvýšíme tak jeho šanci na úspěch. Hodnocení této výzvy je průběžné, znamená to tedy, že čím dříve žádost o dotaci připravíme, tím lépe. Není tedy čas na zahálení!