OP TAK je v plném proudu – další vyhlášené výzvy

Po vyhlášení velmi žádaných výzev v programech Aplikace a Inovace jsou tu i další, neméně zajímavé dotační výzvy na podporu podnikání a konkurenceschopnosti českých firem.

Proof of Concept

Díky programu Proof of Concept mohou podnikatelé získat dotaci na:

  • ověření technické proveditelnosti a tržního potenciálu svého výzkumného projektu
  • dokončení projektu výzkumu a vývoje do konečné fáze a přípravu komercializace

Konkrétně lze financovat osobní náklady pracovníků, náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě daňových odpisů, konzultační a externí odborné služby, licence, materiál či náklady na získání a uznání patentů a licencí.

Malé a střední podniky mohou získat na jeden projekt dotaci ve výši 500 tis. – 20 mil. Kč. Míra podpory se pohybuje v rozmezí 35 – 70 % celkových způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku a regionu.

Úspory energie

Program Úspory energie se zaměřuje na snižování energetické náročnosti podnikatelských budov. Podporovanými aktivitami jsou např:

  • využívání obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, instalace akumulátorů)
  • modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
  • využití a akumulace odpadní energie
  • osvětlení, zateplení, větrání a rekuperace
  • modernizace výrobních a technologických procesů
  • vegetační střechy

O dotaci ve výši 500 tis. – 200 mil. Kč mohou žádat podniky všech velikostí. Míra podpory je 35 – 65 % celkových způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku a regionu.

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny

S cílem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů byla připravena zcela nová výzva podporující výstavbu větrných elektráren. Dotaci tak lze získat nejen na samotné pořízení elektrárny, ale například také na inženýrskou činnost a projektovou dokumentaci.

Žádat mohou opět podniky všech velikostí. Výše dotace je velmi variabilní a pohybuje se v rozmezí 500 tis. Kč -15 mil. EUR (přibližně 370 mil. Kč). Míra dotace je 50 – 80 %.

Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví

Tento program podpoří inovační výkonnost firem prostřednictvím služeb patentových zástupců či výzkumných organizací. Hlásit se mohou malé a střední podniky či organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Podporovanými aktivitami je např. zveřejnění přihlášek vynálezů nebo registrace užitných či průmyslových vzorů a ochranných známek.

Na jeden projekt může být poskytnuta dotace ve výši minimálně 50 tis. Kč a maximálně 500 tis. Kč. Míra podpory je 75 % celkových způsobilých výdajů u všech projektů.

Chtěli byste podat žádost o dotaci, ale nevíte, který dotační program je pro vás vhodný? Sjednejte si s námi nezávaznou konzultaci zdarma. Rádi s vámi probereme detaily vašeho záměru a pomůžeme nejen s výběrem programu, ale také s kompletní přípravou žádosti.