Operační program Technologie a Aplikace pro konkurenceschopnost je za dveřmi!

První výzvy zaměřené na výzkum, vývoj, inovace nebo např. digitální technologie nás čekají již v dubnu.

Operační program pro podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pomalu doznívá a navazuje na něj OP TAK, který zastřešuje dotační programy na období 2021 – 2027.

OP TAK je rozdělen do šesti prioritních os zaměřujících se na výzkum, vývoj a inovace, rozvoj digitální infrastruktury, posun k nízkouhlíkovému hospodářství, efektivnější nakládání se zdroji a rozvoj udržitelné mobility. OP TAK je stejně jako OP PIK zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků, navíc se zaměřuje na trendy zelené ekonomiky a přechod na uhlíkově neutrální hospodářství.

Celkem si podniky rozdělí 81 mld. Kč. Do výzev se budou moci zapojit především malé a střední podniky, v některých případech však budou moci žádat i velké podniky, zejména v oblasti výzkumu a vývoje či energetiky. Projekty musí být realizovány mimo hlavní město Praha.

První výzvy na nás čekají již od dubna 2022:

duben:

 • Inovační vouchery – Patent
 • Proof of Concept

květen:

 • Aplikace:
 • Úspory energie

červen:

 • Inovace

Díky širokému zaměření OP TAK bude možné získat dotaci na velkou škálu projektů. V průběhu celého dotačního období budou otevírány výzvy, v nichž budou podporovány projkety v těchto specifických oblastech:

 1. Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií
 2. Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejnou správu
 3. Posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti MSP a tvorba pracovních mís
 4. Zvýšení digitálního propojení
 5. Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
 6. Podpora energie z obnovitelných zdrojů
 7. Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování mimo TEN-E
 8. Podpora čisté mobility
 9. Podpora udržitelného hospodaření s vodou
 10. Podpora přechodu na oběhové hospodářství

Příležitostí, na co získat finance, bude opravdu hodně, neváhejte s námi konzultovat váš projekt!