Podpora mezinárodního výzkumu – program DELTA 2 vyhlášen

Opět je tu podpora pro mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.

Chcete ve vaší firmě navázat nové zahraniční kontakty, spolupracovat s nejkvalitnějšími výzkumníky na světě a osvojit si tak jejich know-how? Pomůžeme vám přihlásit váš projekt aplikovaného výzkumu do právě vyhlášené veřejné soutěže programu DELTA 2.

Cílem programu je podpora mezinárodních projektů zaměřených na konkrétní výstupy v aplikovaném výzkumu – tedy poznatky pro nové nebo podstatně zdokonalené výrobky, postupy nebo služby.

Hlavními uchazeči mohou být pouze podniky, výzkumné organizace mohou být pouze dalším účastníkem. Financovat lze osobní náklady, investice formou odpisů, subdodávky, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, materiál, služby, náklady na provoz, cestovné či režie.

Na každém projektu se musí podílet alespoň jeden zahraniční partner se sídlem v Izraeli, Albertě, Brazílii, Če-ťiangu, Korejské republice, Québecu, Nigérii,  Ťiang-su, Vietnamu nebo na Tchaj-wanu. Program není tematicky omezen a stanovená délka projektu je 1 – 3 roky.

Rádi s vámi probereme detaily vašeho projektu v rámci bezplatné konzultace.