PORADENSTVÍ: Podpora nákupu poradenských služeb

Vyhlášení další výzvy v programu Poradenství je tady. Dotace bude možné čerpat na nákup externích poradenských služeb zaměřených na:

  • Získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.)
  • Zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k úspoře vody.

Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost podniků prostřednictvím nově získaných certifikací, případně pomocí optimalizace hospodaření s vodou.

Žádosti budou přijímány od půlky dubna a účastnit se mohou malé a střední podniky mimo území hl. města Prahy.

Maximální výše podpory pro konkrétní projekt je až 1 mil. Kč. Dotace bude vypočtena jako 50 % způsobilých výdajů. Celkově bude mezi firmy rozděleno 80 mil. Kč.,

Chcete také posílit svou konkurenceschopnost a zajímají vás detaily tohoto programu?