PORADENSTVÍ: Podpora nákupu poradenských služeb

Na konci března 2023 očekáváme vyhlášení další výzvy v programu Poradenství. Dotace bude možné čerpat na dva druhy aktivit:

  • nákup externích poradenských služeb zaměřených na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl,
  • nákup služeb vodního auditu.

Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost podniků prostřednictvím nově získaných certifikací, případně pomocí optimalizace hospodaření s vodou.

Žádosti budou přijímány od dubna a účastnit se mohou malé a střední podniky mimo území hl. města Prahy.

Maximální výše podpory pro konkrétní projekt je až 1 mil. Kč. Dotace bude vypočtena jako 50 % způsobilých výdajů. Celkově bude mezi firmy rozděleno 80 mil. Kč.,

Chcete také posílit svou konkurenceschopnost a zajímají vás detaily tohoto programu?